partnerskaber

Kan vedvarende energi være smuk?

Det mener LAGI (Land Art Generator Initiative), der er en stor international kunst- og designkonkurrence. Nu inviteres de tværdisciplinære teams fra hele verden til at designe kreative, innovative og energiproducerende skulpturer til byens rum.
partnerskaber

INNO+ – Samfundets udfordringer skal drive innovationen

I INNO+ kataloget er der 21 bud på investeringer, som kan løse konkrete samfundsudfordringer og omsættes til vækst og beskæftigelse i Danmark.
Vinge

Vinge – Danmarks første nybyggede CO2-neutrale by

Teknologisk Institut har udviklet energiinfrastrukturen til byen, Vinge, som skal vise vejen for fremtidig byudvikling.
FABLAB TI

Mød FABLAB TI på Christiansborg Slotsplads

I forbindelse med Startup Weekend Borgen kan du udvikle din ide som kan være grundlaget for Danmarks fremtidige produktion sammen med FABLAB TI
partnerskaber

Endeligt program for debatseminar om fremtidens samfundspartnerskaber

I samarbejde med ATV inviterer GTS den 24. september til debatseminar om de kommende samfundspartnerskaber om innovation, og du kan stadig nå at tilmelde dig. Programmet er nu endeligt på plads med masser af skarpe indlæg fra key note speakers fra både ind- og udland.
partnerskaber

Forebyggelse af oversvømmelser i byerne langs Limfjorden

DHI har hjulpet Kystdirektoratet til at få de nødvendige redskaber til at undersøge fremtidige problemer med oversvømmelser i Limfjorden
partnerskaber

Debat om fremtidens partnerskaber

Et af de initiativer, der skal sikre, at langt mere viden kommer i arbejde hos virksomhederne, er de kommende ”samfundspartnerskaber om innovation”. Men hvordan udvikler vi fremtidens partnerskaber, så de bliver en platform for vækst og arbejdspladser? Det spørgsmål sætter ATV og GTS til debat den 24. september – og du er inviteret med!
partnerskaber

Nyt projekt om øget sikkerhed omkring havvindmøller

DHI og DTU Mekanik står bag nyt forskningsprojekt, som vil give ny viden om erosion omkring havvindmøllers fundamenter. Resultaterne er et skridt på vej mod sikrere og billigere havvindmøller.
partnerskaber

Væk med lastbiler i myldretiden

Der er kaos på gågaden og hovedstrøget i de store danske byer specielt i tidsrummet mellem kl. 8-11, når varetransporter blandes med persontrafikken. Udover den manglende plads, miljøpåvirkning og risiko for farlige højresvingsulykker, skaber varevogne og lastbiler trafikpropper, når varerne af- og påsættes.
partnerskaber

Ny innovationsmetode til gastronomien

Manglende overblik ved produktudvikling kan hæmme virksomheders konkurrenceevne. Særligt små og mellemstore fødevarevirksomheder har ikke tid og ressourcer til at drive en innovationsproces og omsætte det til noget som virksomhederne kan bruge.