Medicobog

Det grønne byliv skal også være til nytte

Christian Lundgaard Jensen, som er ingeniør med speciale i lokal afledning af regnvand (LAR), har udviklet et helt nyt lærings – og convenience koncept kaldet Square Roots plantekasser med AgroTechs hjælp.
Medicobog

Interaktiv danseinstallation besøger Roskilde Festival igen

I 2011 blev Alexandra Instituttets tre meter høje tårne med interaktive lyde og lys, den såkaldte PIXLdance, sådan en succes, at det igen kan opleves på dette års Roskilde Festival.
Medicobog

DHI i medierne om oversvømmelser i Europa

Naturkatastrofer som de aktuelle oversvømmelser i Europa er ødelæggende og omkostningsfulde, men viser også et voksende forretningspotentiale for den såkaldte katastrofeindustri.
Medicobog

Et skridt mod CO2-neutrale renseanlæg

DHI har udviklet sensorer, der kan måle opløst lattergas, som udledes fra renseanlæg. Målingerne skal hjælpe renseanlæg med at blive CO2-neutrale.
Medicobog

Generationsskifte hos DHI’s ledelse

Efter 39 år hos DHI, har Asger Kej valgt at træde tilbage og give plads til en ny ledelse.
Medicobog

DHI medvirker i FIELD_AC

Projektet, som hedder FIELD_AC, har til formål at forbedre de operationelle ydelser og forudsigelser i kystområder
Medicobog

DELTA udgiver Medicobog

Med DELTA's Medicobog får du viden om udvikling og markedsføring af medicinsk udstyr i Europa
Medicobog

Udspil til nyt innovationsssystem

Uddannelsesminister Morten Østergaards er kommet med sit indspil til et nyt forenklet innovationssystem, der bl.a. vil betyde en sammenlægning af Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation. Sammenlægningen vil give en slagkraftig konstruktion, mener GTS.
Medicobog

Styring af vand i produktionen

DHI's nye værktøj, CashFlow , hjælper virksomheder med at vurdere de reelle omkostninger i forbindelse med forbrug af vand
Medicobog

FORCE Technology overtager virksomhed

FORCE Technology overtager alle aktiviteterne i Grønvold & Karnov A/S med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2013.