Nyt projekt vil reducere madspild i dejproduktionen

Innovationsfonden har investeret 6 mio. kr. i nyt projekt, der skal halvere spild samt sikre kvaliteten i dej-producerende virksomheder ved overv?gning af ingredienserne og selve fremstillingsprocessen. Teknologisk Institut deltager i projektet.

Hver dag f?rer madspild i produktionen af dejbaserede f?devarer til tabt oms?tning og un?digt spild af f?devarer. Det skyldes naturlige variationer i kvaliteten af ingredienserne, som p?virker dej-fremstillingen og f?rst kommer til udtryk i det f?rdigproducerede produkt, der derved m? kasseres.

Ved at m?le direkte p? r?varerne og dejen under fremstillingen, vil de opsamlede data g?re det muligt, at justere dejen inden produktionen er f?rdigproduceret. Derved forventes det, at spild i produktionsvirksomhederne vil blive mere end halveret.

Det er baggrunden for at Innovationsfonden nu investerer 6 mio. kr. i et projekt, hvor Kelsen Group A/S, Orkla Foods Danmark A/S, K?benhavns Universitet og Teknologisk Institut er g?et sammen for igennem de n?ste tre ?r at ?ge forst?elsen af, hvordan ingredienser og dej-teksturer har indflydelse p? det f?rdige kvalitetsprodukt.

Andre udfordringer

De dejproducerende virksomhederne oplever en stor udskiftning af medarbejdere i forbindelse med s?sonproduktion. Det kr?ver meget opl?ring, da dejen bliver lavet ved manuel justering af ingredienserne i produktionen.

– Den daglige produktion er meget personafh?ngig, og med dette projekt vil vi indf?re l?bende m?linger og analyser af r?varerne og af deres samspil under selve produktionsprocessen. P? den m?de kan man hurtigt s?tte ind og sikre kvaliteten, s? man undg?r at skulle kassere f?devarer, siger projektleder og seniorspecialist Maria Barmar Larsen.

– Vi har store s?sonudsving i produktionen med mange nye medarbejdere. Derfor er det vigtigt for os at f? s? meget af den faglige viden som muligt gjort objektiv og m?lbar, s? vores kunder oplever en ensartet h?j kvalitet og samtidig reduceres spild i produktionen, siger Supply Chain Director Tove Kjeldsen fra cookieproducenten Kelsen Group A/S.

Samfundspotentiale

Det forventes, at projektpartnerne 5 ?r efter projektafslutning vil have halveret spild og reduceret omkostninger til spild med 130 mio. kr.
En national skalering forventes at udg?re milliarder i besparelser ? foruden en reduktion i madspild.

L?s meget mere her