Virksomheder

Virksomheder i landdistrikterne får støtte til innovationsprojekter

Regeringen og DF, LA og K har indgået en politisk aftale, som betyder, at virksomheder i landdistrikterne kan få en landdistriktsvækstpilot ud for at støtte med konkrete innovationsprojekter.

Virksomheder får tilskud til at ansætte en højuddannet medarbejder

Virksomheder i hele landet skal have adgang til højtuddannede medarbejdere, som kan understøtte innovation og vækst. Med aftalen om vækst og udvikling i hele Danmark kan små og mellemstore virksomheder i de danske landdistrikter fremover få tilskud til at ansætte en medarbejder med en videregående uddannelse i op til to år til et innovationsprojekt. Det kan for eksempel være til udviklingen af nye produkter og produktionsmetoder.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen glæder sig over, at de mindre virksomheder i landdistrikterne nu får bedre adgang til højtuddannet arbejdskraft:

– Det er vigtigt for regeringen, at hele Danmark er under udvikling og ikke afvikling. Det kræver, at virksomhederne har adgang til højtuddannet arbejdskraft, som kan hjælpe med at skabe nye produkter, produktionsmetoder eller arbejdsgange. Det kan virke som et stort sats at ansætte en højtuddannet, men det kan ofte betale sig på lang sigt. Med de nye vækstpiloter får virksomheder i landdistrikterne bedre muligheder for at ansætte en højtuddannet, som kan være med til at skabe vækst, udvikling og nye arbejdspladser i virksomheden, siger Esben Lunde Larsen.

Partierne er blevet enige om at afsætte 40 millioner kroner til ordningen. Det dækker over 10 millioner kroner årligt i perioden 2016-2019.

Nye udviklingsmål skal sætte fokus på regionalt vidensamarbejde

Initiativet skal ses i sammenhæng med en række andre initiativer i regeringens udspil, som skal styrke regional vidensamarbejde. Blandt andet skal uddannelses- og forskningsinstitutionerne og GTS’erne have nye udviklingsmål, som sætter fokus på regionalt vidensamarbejde og Innovationsfonden skal i en treårig periode have medarbejdere placeret fysisk i tilknytning til flere regionale videnmiljøer. Det skal styrke samspillet med regionale institutioner og virksomheder i hele landet.