Virksomheder får støtte til udvikling af dansk rumteknologi

I en ny rapport gør Uddannelses- og Forskningsministeriet status på den offentlige støtte, som det danske rumerhverv er blevet tildelt over de seneste 5 år. Støtten blev fordelt mellem 61 danske projekter, som har fået mere satellitdata i anvendelse og udviklet ny rumteknologi.

Det danske rumerhverv er i gang med en rivende udvikling. Det er billedet som tegner sig efter af at det offentlige over de sidste 5 år har støttet 61 projekter med 224 millioner kroner, ifølge en ny rapport fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Når ud i mange brancher

Projekterne som har opnået støtte spænder vidt og rækker ud i mange forskellige brancher. Det fremgår af rapporten, hvor en stor del af de 61 projekter er præsenteret, herunder flere med deltagelse af DHI. De mange typer af projekter er blot med til at understrege at potentialet på området er stort.

I rapporten kan man, udover at læse om og få inspiration fra de mange projekter, også få et overblik over de forskellige muligheder der er for at få støtte. Det både i form af Horizon 2020, Innovationsfonden og Den Europæiske Rumorganisation, ESA. Man kan blandt andet blive klogere på hvilket projekter de forskellige programmer egner sig til, samt finde relevante kontaktpersoner på de nuværende projekter.

Rapporten er udgivet i forlængelse af en anden, nyligt udgivet rapport fra det Tværministerielle Rumudvalg, ”Opfølgning på rumstrategien – implementeringsplan nummer 2”, som  gør status på den danske rumstrategi fra 2016. Her kan det bl.a. læses at 34 af strategiens 46 initiativer allerede er gennemført eller godt i gang, her et år efter indførelsen af strategien.