Vinge

Vinge – Danmarks første nybyggede CO2-neutrale by

Teknologisk Institut har udviklet energiinfrastrukturen til byen, Vinge, som skal vise vejen for fremtidig byudvikling.

Forgangseksempel for fremtidens bæredygtige byer

Den nye by Vinge i Frederikssund Kommune skal være CO2-neutral fra første spadestik og forgangseksempel for bæredygtig byudvikling med særligt fokus på klima og miljø.

Byen danner rammen om projektet ”Scenarier for energi-infrastruktur, Vinge og Copenhagen Cleantech Park ved Frederikssund”. Projektets hovedformål har været at udvikle energiforsyningsscenarier for energiinfrastruktur samt undersøge forskellige teknologier inden for transport og afvanding/vandforsyning.

Teknologisk Institut har stået for analyse, beregning og simulering af det decentrale forsyningsscenarie, som fokuserer på den individuelle forsyning til hver enkelt bolig og boligblok.

Bæredygtige og CO2-neutrale energiløsninger er mulige

Projektets har vist, at det er muligt at opbygge en by med bæredygtig energiforsyning og CO2-neutralitet uden at, det kræver store investeringer til energiinfrastruktur. Det har også vist, at den mest energieffektive og bæredygtige løsning er en kombination af solceller, solfangere, varmepumper og varmeakkumulatorer.

Stort udviklingspotentiale for by og erhverv i Vinge

Byen udbygges over i alt 13 etaper frem til 2060, og man forventer, at byen kommer til at rumme op til 10.000 indbyggere og 6.500 arbejdspladser. Det håbes at Vinge, med de naturlige omgivelser og de sunde og energirigtige huse, vil få beboere til byen og at den grønne erhvervspark vil tiltrække cleantech virksomheder.

Læs mere om på Teknologisk Institut.