videnkuponer

Videnkuponer er et stort hit

Ny evaluering fra Styrelsen for Forskning og Innovation viser, at mere end 95 procent af de virksomheder, der deltog i et videnkuponsamarbejde i 2013, opfatter projektet som en succes.

Med videnkuponer i hånden kan små og mellemstore virksomheder (SMV’er) få op til 100.000 kr. i tilskud fra Styrelsen for Forskning og Innovation til at købe viden af eller samarbejde med en offentlig videninstitution. Der er tale om virksomheder med ingen eller kun begrænset erfaring fra samarbejde med videninstitutioner.

Særdeles positive over for ordningen for videnkuponer

Nu viser evaluering foretaget af Styrelsen for Forskning og Innovation af de projekter, der afsluttedes i 2013, at virksomhederne er særdeles positive over for ordningen for videnkuponer:

  • Over 95 procent af de virksomheder, der deltog i et videnkuponsamarbejde i 2013 betegner projektet som en succes.
  • Mere end tre fjerdedele af virksomhederne skønner, at videnkuponprojektet vil ændre virksomhedens bundlinjeresultat i positiv retning i løbet af de næste tre år.
  • Tre ud af fire virksomheder siger at videnkuponen bidraget til produktinnovation.
  • Halvdelen af virksomhederne vurderer, at videnkuponen har bidraget til markedsudvikling og procesinnovation.
  • En tredjedel siger, at videnkuponprojekterne har resulteret i organisatoriske innovationer.

Samtidig viser evalueringen, at under en femtedel af de deltagende virksomheder ville have påbegyndt videnkuponprojektet uden mulighed for medfinansiering fra styrelsen. Samtidig siger ni ud af ti virksomheder, at de i fremtiden forventer at fortsætte samarbejdet med den videninstitution, som var med i videnkuponprojektet eller en anden videninstitution.

GTS glæder sig over evalueringen

”Evalueringen dokumenterer, at videnkuponordningen er et særdeles godt instrument til at nå virksomheder, der ellers ikke har tradition for at samarbejde med videninstitutioner. Det er utrolig positivt, at virksomhederne i så stor stil oplever at få noget konkret ud af videnkuponerne. Og det er også værd at bemærke, at så mange forventer at forsætte deres samarbejde med en videninstitution. På den måde er ordningen med til at fremme nye virksomhedernes interesse for innovation, hvilket Danmark har brug for, hvis vi skal klare os i den tiltagende konkurrence fra udlandet”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.
Cirka tre ud af fire videnkuponer blev i 2012 givet til et samarbejde med et GTS-institut.

Læs mere.