bioenergi

Velbesøgt åbning af Dansk Testcenter for Bioenergi

Torsdag den 30. januar blev Dansk Testcenter for Bioenergi officielt åbnet i Halsnæs. Mange var mødt op for at deltage i selve åbningen og den efterfølgende rundvisning på centre.

Til åbningen den 30. januar blev talerne holdt af Steen Hasselriis, borgmester i Halsnæs kommune og Ernst Tiedemann, administrerende direktør for FORCE Technology, og de pointerede begge den unikke mulighed, der nu er for at virksomheder og forskere kan lave storskalatests og demonstrere ny grøn teknologi inden for energiproduktion baseret på biomasse.

Om Dansk Testcenter for Bioenergi

Dansk Testcenter for Bioenergi er et udviklings- og demonstrationstestcenter for den danske og internationale bioenergisektor. Der udføres tests og innovationsprojekter for danske virksomheder inden for biobrændsel, fødere, riste, styrings- og kontrolsystemer (SRO), røggasrensning, emissionsmålinger mv.

Læs mere på FORCEs hjemmeside.