bioenergi

Velbes?gt ?bning af Dansk Testcenter for Bioenergi

Torsdag den 30. januar blev Dansk Testcenter for Bioenergi officielt ?bnet i Halsn?s. Mange var m?dt op for at deltage i selve ?bningen og den efterf?lgende rundvisning p? centre.

Til ?bningen den 30. januar blev talerne holdt af Steen Hasselriis, borgmester i Halsn?s kommune og Ernst Tiedemann, administrerende direkt?r for FORCE Technology, og de pointerede begge den unikke mulighed, der nu er for at virksomheder og forskere kan lave storskalatests og demonstrere ny gr?n teknologi inden for energiproduktion baseret p? biomasse.

Om Dansk Testcenter for Bioenergi

Dansk Testcenter for Bioenergi er et udviklings- og demonstrationstestcenter for den danske og internationale bioenergisektor. Der udf?res tests og innovationsprojekter for danske virksomheder inden for biobr?ndsel, f?dere, riste, styrings- og kontrolsystemer (SRO), r?ggasrensning, emissionsm?linger mv.

L?s mere p? FORCEs hjemmeside.