Værdifulde råstoffer kan udledes af restprodukter

Hos Teknologisk Institut er man klar til at indvie et nyt pilotanlæg til bioraffinering. Anlægget gør det muligt at ekstrahere værdifulde stoffer fra biologiske restprodukter, som eksempelvis at udvinde proteiner fra sukkerroetoppe. Det skriver Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.

Der gemmer sig potentielt værdifulde råstoffer i biologiske rester fra ølproduktion, roetoppe og opskyllet tang. Da disse stoffer kan udvindes med de rette metoder, er der i flere sammenhænge mulighed for at skabe lokal produktion, der kan reducere behovet for import af råstoffer. Før en større produktion kan komme på tale, skal der dog være styr på teknikken, og det er her det nye pilotanlæg kommer ind i billedet.

Kan bane vej for større produktionsanlæg

Anlægget, som har en kapacitet på 800 liter, gør det muligt for erhvervspartnerskabet SUBLEEM, som er støttet af Grøn Omstillingsfond, at arbejde i mindre skala på at udvikle og demonstrere rentable bio-raffineringsprocesser. Dermed kan anlægget fungere som en central platform for at afprøve idéer, processor og eftervise forretningsmodeller. Den udledte viden kan derefter danne baggrund etableringen af fuldskala produktionsanlæg rundt om i landet.

– Restressourcer fra fødevareproduktion skal ikke længere betragtes som affald, men som en kilde til yderligere værdifulde stoffer, der via bioraffinering kan trækkes ud af det biologiske materiale. Med anlægget vil vi demonstrere, hvordan man kan skabe nye råstoffer og reducere CO2 udledningen, fordi de lokale råstoffer kan erstatte importerede råvarer. Her har Danmark gode forudsætninger for at blive globalt førende indenfor bioraffinering, siger sektionsleder Anne Christine Steenkjær Hastrup, Teknologisk Institut.

Pilotanlægget til bioraffinering indvies torsdag d. 17. august, hvor der præsenteres konkrete cases. Desuden afholdes der en workshop, hvor virksomheder med tilgængelig biomasse eller ønsker til nye produkter kan få vejledning om bioraffinering og potentielle nye forretningsmodeller.

Læs mere om indvielsen og tilmeld dig her

Billede: Teknologisk Institut