Vær med når DABAI går ind i næste fase

Konsortiet bag det nationale center for Big Data analyse, DABAI, planlægger en ny ansøgningsrunde til Innovationsfonden, og partnerne inviterer derfor til orienteringsmøder i København og Aarhus. Her kan du høre om mulighederne for at blive en del af konsortiet.

DABAI (Danish Center for Big Data Analytics driven Innovation) er et nationalt center for Big Data støttet af Innovationsfonden med det formål at fremme udnyttelse af Big Data hos danske virksomheder. Det samlede aktivitetsbudget i første fase er 116 mio. kr., og i centret satser man på, at næste fase kan skabe et endnu større aktivitetsniveau – og gerne med hjælp fra dig og ding virksomhed.

Stor værdiskabelse

Videninstitutionerne bag DABAI er DTU Compute, Datalogisk Institut, Københavns Universitet, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet A/S. I den nuværende form deltager herudover mere end 15 danske virksomheder og offentlige myndigheder. De deltagende parter har estimeret, at værdiskabelsen af den første fase af DABAI beløber sig til mere end 700 mio. kr. Det kan derfor være en rigtig god forretning at melde sig ind i den næste fase.

Som deltager i konsortiet får du adgang til de bedste forsknings- og innovationsmiljøer i Danmark inden for Big Data – forskere i algoritmer, machine learning, visual analytics mm. – og mulighed for at få ekspertbistand til Big Data problemstillinger i din virksomhed.

Møderne finder sted:

Du kan læse mere og tilmelde dig ved at følge de to ovenstående links.