Vækstpakke: Styrkelse af produktionsvirksomheder og GTS-nettets innovationsagenter

Regeringen har offentliggjort de elementer af vækstpakken, der handler om iværksætteri og innovation. Næste år vil regeringen bl.a. investere 100 mio. kr. i at give bedre vilkår for virksomheder med avanceret produktion. GTS-nettet er positive over den nye plan.

Produktionsvirksomhederne spiller en helt afgørende rolle for Danmarks vækst og velstand, da de står for 40 % af Danmarks samlede eksport. Derfor vil regeringen med den nye vækstpakke styrke vilkårene for avanceret produktion.

”Vi står midt i en ny industriel revolution. Nye materialetyper, intelligente robotter og digitaliseret produktion har ændret rammerne for produktion i Danmark og resten af verden. Produktionsarbejdspladser er ikke længere på vej væk fra Danmark, hvis vi griber mulighederne. Det vil vi – og derfor vil vi investere 100 mio. kr. i, at virksomhederne i Danmark får de bedste muligheder for avanceret produktion – og dermed fastholde produktionsarbejdspladserne her i Danmark”, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Regeringen investerer 100 mio. kr. i følgende initiativer:

  • Øget strategisk forskning inden for produktionssystemer og strategiske vækstteknologier
  • Styrkelse af innovationsindsatsen i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme af at flere ideer bliver omsat til produkter, der kommer ud på markedet.

Godt med fokus på styrkelse af rådgivningsindsatsen

For at sikre endnu mere udvikling og innovation vil regeringen styrke rådgivningen til danske virksomheder, så endnu flere fremadrettet gør brug af innovationssystemet. Det er den rigtige vej at gå, mener GTS:

”Det er rigtigt af regeringen at have fokus på at skabe nyt og udvikle ideer. Vi er desuden enige i, at der skal satses på produktionsteknologi. Herudover glæder vi os særligt over, at regeringen vil bruge GTS-nettets innovationsagenter, som en central aktør i indsatsen for at skabe dansk innovation.  Fremadrettet skal innovationsagenterne både tilbyde teknologisk innovationsrådgivning til virksomhederne og grundlæggende rådgivning om finansieringsmulighederne i Vækstfonden”, siger direktør i GTS-foreningen Ragnar Heldt Nilsen.

Læs hele vækstpakken