væksthuslaboratorium

Væksthuslaboratorium indviet

Københavns Universitet og AgroTech fejrede åbningen af væksthuslaboratorium, som skal skabe bedre samarbejde mellem vidensinstitutioner og erhvervslivet og sikre innovation.

FORSKNING – INNOVATION – FORRETNING

Fredag den 4. oktober fejrede Københavns Universitet og AgroTech sammen med deres gæster indvielsen af væksthuslaboratoriet under temaet FORSKNING – INNOVATION – FORRETNING. Netop de ting fremhævede prorektor ved Københavns Universitet Thomas Bjørnholm også i sin åbningstale. Han ser samarbejdet mellem vidensinstitutioner og erhvervslivet som den afgørende faktor, der kan skabe sammenhæng i værdikæden og sikre innovation i dansk erhvervsliv. Og dette kan ske i væksthuslaboratoriet.

AgroTechs direktør René Logie Damkjer glædede også sig over samarbejdet mellem KU, AgroTech og andre kommercielle partnere og understregede, at et sådant samarbejde er nødvendigt, for at viden kommer videre ud i erhvervslivet.

Højteknologisk forskningsfacilitet i verdensklasse

Væksthuslaboratoriet danner en central, strategisk platform for udbygning af samarbejdet mellem KU, AgroTech og andre kommercielle partnere om udvikling af nye klima- og miljøvenlige planter, nye bioproduktionssystemer, nye og forbedrede produkter og energibesparende produktionsmetoder.

Du kan læse mere om indvielsen hos AgroTech.