Væk med lastbiler i myldretiden

Der er kaos på gågaden og hovedstrøget i de store danske byer specielt i tidsrummet mellem kl. 8-11, når varetransporter blandes med persontrafikken. Udover den manglende plads, miljøpåvirkning og risiko for farlige højresvingsulykker, skaber varevogne og lastbiler trafikpropper, når varerne af- og påsættes.

Derfor har Teknologisk Institut i samarbejde med andre parter begyndt at undersøge fordelen ved at lastbiler kører varer ud i ydertimerne. Under projektet ’DYT – distribution i ydertimerne’ skal lastbilchaufførerne ud på vejene tidligt om morgenen fra kl. 4 og igen senere på aftenen mellem kl. 18-22. De medvirkende parter håber, at projektet vil påvise, at byerne stadig kan leve samtidigt med at mobiliteten sikres.

Teknologisk Institut skal planlægge testruterne i ydertimerne og efterfølgende stå for tilbundsgående analyser, der inddrager de ændrede leveringsstrukturer og eksempelvis brug af nye teknologier til at reducere støj og CO2 udledning mv. Målet er at udvikle innovative løsninger til en bedre og mere optimal godstransport i byerne gennem en dokumentation af fordele og ulemper ved de forskellige set-ups.

Brødproducenten Schulstad er en blandt flere virksomheder, der deltager i projektet og ser omlægningen som en gevinst for både miljøet og dem, da det kan spare dem for brændstof og ekstra chaufførtimer.

Læs mere.