Undersøgelse af dødsbrand: Plejehjem levede ikke op til brandsikkerhedskrav

Plejehjemmet Farsøhthus i Allingåbro på Djursland levede ikke op til brandsikkerhedskrav, da hjemmet brændte den 3. august, og tre beboere omkom. Det viser en ny undersøgelse, som DBI har foretaget for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Der var ikke installeret sprinkleranlæg, spisekøkkenet var indrettet i flugtvejsgangen, og flugtvejsgangen var ikke opdelt med selvlukkende, røgtætte døre.

Det er nogle af konklusionerne i DBI’s nye rapport, som blev præsenteret af Transport-, Bygnings- og Boligminister, Ole Birk Olesen, på et samråd om brandsikkerhed på landets plejehjem den 11. september.

Kommuner skal gennemgå brandsikkerhed

Det er landets kommuner, der har det overordnede ansvar for, at brandkravene overholdes i kommunalt byggeri. Det gælder således også Plejecenter Farsøhthus. I forbindelse med en ombygning af plejehjemmet i 1997 gav Norddjurs Kommune imidlertid dispensation fra installering af sprinkleranlæg, selvom det også på daværende tidspunkt var et krav fra brandmyndighederne, fortæller ministeren. Ifølge DBI’s rapport blev dispensationen begrundet med, at der lå en brandstation i nærheden.

– Kommunen må gerne dispensere, hvis der er god grund til det. Min umiddelbare reaktion er dog, at det er underligt, at man giver dispensation, fordi der ligger en brandstation tæt på et plejehjem, siger Ole Birk Olesen.

Han vil derfor undersøge samtlige kommuners praksis med dispensationer fra gældende brandkrav for at finde ud af, om de har taget overhånd. Desuden agter han at udsende endnu et hyrdebrev til kommunerne, hvor han – ligesom det blev gjort i 2015 – opfordrer til, at brandsikkerheden gås efter i sømmene i kommunale bygninger.

Der er nemlig forskel på brandsikkerheden på landets plejehjem, afhængigt af hvornår de er bygget. Ældre bebyggelse følger således ældre bygningsreglementer, og der er intet krav om at skulle opdatere brandsikkerheden, fordi der er kommet et nyt og skærpet bygningsreglement.

Læs mere her

Foto: DBI