Udgifter til forskning og udvikling er steget

En ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at de samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2013 er steget med 3,0% fra 2012.

Stigning i udgifter skyldtes øget offentligt bidrag til FoU

Mens der var et fald for erhvervslivets udgifter på 0,3 mia. kr., så steget udgifterne i den offentlige sektor med 1,2 mia.kr.

Udgifter til FoU

Kilde: Danmarks Statistik

Stigningen i de samlede FoU-udgifters andel af BNP skyldtes en vækst indenfor den offentlige sektor, mens erhvervslivets andel er uændret siden 2011.

De samlede udgifter til FoU udgjorde 3,08% af BNP, hvilket er en stigning fra 2012 på 0,05%. I 2013 brugte erhvervslivet 37,3 mia. kr. på FoU, mens den offentlige sektor brugte 20,9 mia. kr.

Læs hele historien på Danmarks Statistiks hjemmeside.