samfundspartnerskab samfundspartnerskaber samfundspartnerskaberne

Tre krav til store samfundspartnerskaber

De nye store samfundspartnerskaber om innovation er et centralt element i regeringens innovationsstrategi. GTS spiller ind med en række anbefalinger.

Regeringens ambition med de nye store samfundspartnerskaber er, at accelerere innovation og understøtte implementering i storskala. Det skal ske i et samarbejde på tværs af vidensinstitutioner, erhvervsliv og offentlige virksomheder, der sammen skal udvikle løsninger i forhold til strategisk udvalgte samfundsudfordringer.

Hvis den kommende indsat skal omsættes til resultater mener GTS, at en række forudsætninger skal være til stede:

  1. Der skal være tydelige rammer og mål for innovationsindsatsen.
  2. Tænk stort, start med de små. Bedre rammer for inddragelse af små og mellemstore virksomheder.
  3. Fra laboratorium til storskala. Der skal holdes skarpt fokus på at få tingene til at ske ude i virkeligheden.