fremsyn

Tre fremsyn for fremtidens teknologi

På opdrag af Styrelsen for Forskning og Innovation har GTS-nettet i sammenspil med en lang række interessenter lavet tre innovationsfremsyn med fokus på GTS-nettets fremtidige udvikling af teknologiske services. De tre fremsyn ”Avancerede Materialer”, ”Smarte produkter og Internet-of-Thing” og ”Fremtidens innovationsinfrastruktur” sørger at afdække behov og erhvervspotentiale i udviklingen af nye teknologiske services.

Fremsyn giver rum for strategiske beslutninger

Målet med fremsynene er ikke at forudse fremtiden. Det er ikke muligt. De giver dog en platform for diskussion og en fælles tankeproces for alle interessenter. Ved at studere tendenser og usikkerheder, er det muligt at danne sig et kvalificeret billede af fremtiden. Dette billede er ikke nødvendigvis den fremtid, som bliver til virkelighed, men det skaber et kvalificeret rum for strategiske beslutninger.

Produktionscenter, IKT sikkerhed og efterspørgsel efter FoU

Fremsynet for Avancerede Materialer viser hvorledes, avancerede materialer kan være en KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri og anbefaler bl.a. at der skabes et højteknologisk udviklings- og produktionscenter for avanceret materialeanvendelse. Læs mere om fremsynet for Avancerede Materialer.

Fremsynet for Smarte Produkter og Internet of Things (IoT) identificerer potentialet for vækst i danske virksomheder baseret på de muligheder, som skabes af digitalisering. Nogle af fremsynets anbefalinger er bl.a. at der skal udvikles servitization-ydelser af danske virksomheders produkter samt at der forstærkes inden for interoperabillitet, IKT sikkerhed, energihøst m.fl. Læs mere om fremsynet for Smarte Produkter og Internet of Things (IoT).

Fremsynet for Fremtidens Innovationsinfrastruktur peger på, hvilke retninger fremtidens innovationsinfrastruktur kan tænkes at udvikle sig. Fokus er på at identificere trends, og at udvikle forslag til hvordan GTS-institutterne kan videreudvikle sig som central teknologisk infrastruktur for danske erhvervsliv. Bl.a. peger fremsynet på at virksomhedernes efterspørgsel efter FoU bliver både internationaliseret og specialiseret. Læs mere om fremsynet for Fremtidens Innovationsinfrastruktur.

Alle tre fremsyn er udarbejdet for Styrelsen for Forskning og Innovation af en arbejdsgruppe fra GTS-nettet bestående af de forskellige institutter og GTS-sekretariatet. Analyseteamet bag fremsynene blev stillet af Analyse og Erhvervsfremme på Teknologisk Institut.