En ud af tre fremstillingsvirksomheder er ikke digitale

Netop offentliggjort analyse viser, at 36 pct. af de danske fremstillingsvirksomheder slet ikke er kommet i gang med digitalisering. Tallet er for højt, og der er brug for handling nu, mener GTS-foreningen, der i den nye analyse kommer med en række anbefalinger til, hvordan det kan ske. 

I GTS-foreningen har vi spurgt mere end 450 fremstillingsvirksomheder om deres brug af digitale teknologier, og om deres forventninger til brugen af digitale teknologier i fremtiden. Svarene viser, at når det handler om danske fremstillingsvirksomheders brug af digitale teknologier, falder de ud i et A, B og C hold. A-holdet er de digitalt avancerede, der udgør 27. pct. af virksomhederne, mens C-holdet er de 36 pct. af virksomhederne, der slet ikke bruger digitale teknologier.

 

digitale

 

Vores analyse viser, at det ofte er på vejen fra den gode idé til implementeringen af et nyt digitalt produkt eller en ny automatiseret produktion, at det går galt. Det skyldes flere ting. Udnyttelse af digitale teknologier er tit forbundet med en høj grad af kompleksitet, og ingen virksomheder kan klare sig uden samarbejdspartnere. En anden barriere er mangel på digitale kompetencer blandt virksomhedens medarbejdere.

Sådan får vi flere digitalt avancerede virksomheder

Den positive nyhed er, at virksomhederne gerne vil i gang med digitale teknologier – de ved bare ikke, hvordan de skal gribe det an. Det skal derfor være nemmere for virksomhederne at anvende nye digitale teknologier. I analysen giver GTS-foreningen nogle anbefalinger til, hvordan det kan ske:

  • Der skal være et fortsat fokus på breddeindsatser
  • Der er behov for en sammenhængende digital strategi med fokus på udviklingen af IoT økosystemer
  • Der skal udvikles ”fast-track” til uddannelse af kritiske kompetencer
  • Der skal oprettes udviklings- og demonstrationscentre for IoT og smart produktion
  • Der skal være et styrket fokus på horisontal innovation i de danske innovations- og udviklingsprogrammer
  • Der skal være en sikker vej fra idé til markedsklart produkt

Find midler til en markant dansk indsats

I forlængelse af anbefalingerne opfordrer GTS-foreningen til, at politikerne finder midler på finansloven til en markant dansk satsning på implementering af digitale teknologier i fremstillingsvirksomhederne.

”Erhvervs- og Vækstministeriet med Troels Lund Poulsen i spidsen har allerede igangsat ”Erhvervspartnerskab for avanceret produktion”. Det er et positiv initiativ, som vi ser som et startskud til en endnu større satsning. Initiativet skal følges op af yderligere indsatser, og her peger vi blandt andet på oprettelse af teknologicentre med fokus på Internet-of-Things og smart produktion”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Tanken er, at virksomhederne i sådanne centre får mulighed for at afprøve ideer, men det er samtidig vigtigt, at centrene indgår i et større netværk af kompetencer, så virksomhederne nemt kan finde frem til relevante samarbejdspartnere undervejs i udviklingsarbejdet.

”Center for Robotteknologi på Teknologisk Institut er et godt eksempel på dette. Her kan virksomheder afprøve nye robotteknologier, men da robotcentret samtidig er en del af en større robotklynge, får virksomheden adgang til en kæde af kompetencer, der dækker hele vejen fra idé til produkt”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Mere information

Du kan læse analysen “Mere digital damp på kedlerne” her

Du kan læse en pressemeddelelse om analysen her

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse gennemført for GTS af Center for Erhvervsanalyse, Teknologisk Institut. notat til GTS om fremstillingsvirksomhedernes brug af digitale teknologier 2016