Tekstilers udledning af mikroplast skal kortlægges

I et nyt projekt skal Teknologisk Institut undersøge, hvordan mikroplast fra industriens tekstilvaskerier kan opdages og fanges inden det udledes i spildevandet.

Teknologisk Institut skal være med til at undersøge mulighederne for at måle udledningen af mikroplast og tidligt i processen fjerne de mikroplastfibre, som udskilles under industrivask af f.eks. måtter. Det skriver Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.

– Tekstiler fra vask af tøjfibre vurderes til at være en af de største forureningskilder til mikroplast i vores renseanlæg. Men vi mangler stadig videnskabeligt troværdige analyser af alle fraktioner af mikroplast i spildevand. Med projektet kan vi være med til at afdække endnu en gren af den komplicerede problemstilling omkring mikroplast og udvikle bedre målemetoder og renseteknologier, siger seniorprojektleder Hanne Løkkegaard, Teknologisk Institut.

Hanne Løkkegaard har også været projektleder på en netop offentliggjort rapport for Miljøstyrelsen vedrørende partnerskab om mikroplast i spildevand 2017.

Behov for større viden

Projektet er støttet af MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) under Miljøstyrelsen og tager udgangspunkt i måttevaskeriet Berendsen Textil Service A/S i Karup, som dagligt vasker flere tons gulvmåtter. Her skal udledningen af mikroplast, specielt mikrogummi og fibre fra gulvmåtterne kortlægges og efterfølgende skal projektet undersøge, hvordan mikroplastpartikler og fibre helt ned til 10 mikrometer i størrelse kan fjernes.

– Berendsen Koncernen lægger stor vægt på at vaskeprocessen foregår så miljøvenligt som muligt, og vi er meget interesseret i at få større viden om vores muligheder for at reducere udledningen, siger miljø & arbejdsmiljøkoordinator Dennis Smidt, Berendsen Textil Service A/S.

Især de helt små partikler af plastik i spildevandet er interessante, da man på nuværende tidspunkt ved meget lidt om dem, ligesom der i det hele taget er meget lidt viden om både gummi og fiberpartikler i spildevand.

Flere partnere

I projektet deltager bl.a. også AL-2 Teknik, fra Hovborg i Sydjylland, som udvikler teknologien til rensning af spildevandet ved hjælp af en såkaldt båndfilterteknologi. Processen er en kemisk/mekanisk filtrering, hvorfor Dankalk også er partner i projektet og leverer ekspertise om den kemiske behandling. Specialiseret viden om udvikling af renseteknologier og måling af mikroplast varetages af Teknologisk Institut og Aarhus Universitet