Teknologisk Institut godkendt til at håndtere cannabisprodukter

Teknologisk Institut i Aarhus er blevet godkendt af Lægemiddelstyrelsen til at håndtere cannabisprodukter. Dermed kan GTS-instituttet nu hjælpe virksomheder med at analysere og udvikle cannabis-baserede produkter.

Nye muligheder for udnyttelse af hamp

Ifølge en pressemeddelelse fra Teknologisk Institut er der er sket en stigning i efterspørgslen på plantebaserede proteinalternativer. I denne sammenhæng har hamp igennem en længere periode været anset som en råvare med et væsentligt potentiale.

Interessen for planten er også kun blevet større efter at der ved årets start trådte en ny forsøgsordning i kraft, som tillader brugen af medicinsk cannabis. Dette giver en naturlig efterspørgsel efter egnede produkter og grobund for en helt ny industri.

Til begge formål kræver det dog at man er yderst bevidst om koncentrationen af euforiserende stoffer (THC) som findes i råvaren. Det er mængden af disse stoffer som der nu kan analyseres for på Teknologisk Institut.

– På Teknologisk Institut oplever vi et stigende antal virksomheder, der henvender sig for at få analyseret en råvare eller et produkt for cannabinoider som eksempelvis THC med henblik på at sælge eller videreprocessere til medicinsk brug eller fødevarer. Derfor har vi nu indhentet tilladelsen til at håndtere cannabis, så vi kan foretage disse analyser, siger seniorspecialist Sara Kobbelgaard Teknologisk Institut.

Produkt- og procesoptimering

Èn ting er at måle indholdet af cannabinoider, en anden er at optimere processeringen og anvendelsen af råvaren. Her kan Teknologisk Institut bidrage med udvikling og optimering af ekstraktionsprocesser, produktudvikling samt vurdering af holdbarhed. Endelig kan man på GTS-instituttet også arbejde med tilpasning og test af smagen i det enkelte produkt.

– Vi kan hjælpe hele vejen fra analysen af råvaren, til udvikling og optimering af ekstraktionsprocesser og produkter samt vurdering af holdbarheden og smag. På den måde kan virksomheder få maksimalt udbytte af råvaren og dermed deres kommercielle produkt, siger seniorspecialist, Sara Kobbelgaard, Teknologisk Institut.

Endelig kan Teknologisk Institut hjælpe med at optimere selve dyrkningen af cannabis, så plantens egenskaber matcher den ønskede anvendelse.