Teknologisk Institut etablerer nyt bioraffinerings-pilotanlæg

Et nyt projekt, SUBLEEM under Grøn Omstillingsfond, skal demonstrere potentialet i at skabe værdifulde biobaserede produkter fra planterester som fx roetoppe, opskyllet tang og rester fra ølproduktion.

Potentielt er der værdifulde råstoffer gemt i planterester. Hvis man kan udvinde dem under de rette betingelser dvs. økonomisk og tekniske forsvarligt og med de rette egenskaber, kan man erstatte importerede råstoffer.

– Der ligger værdifulde råstoffer gemt i det biologiske materiale, som ellers kasseres. Hvis vi bliver gode nok til at forarbejde biologisk restmateriale, kan vi på længere sigt både spare markant på CO2 udledning og generelt få langt mere værdi ud af de tilgængelige lokale ressourcer, siger sektionsleder Anne Christine Steenkjær Hastrup, Teknologisk Institut.

Kan det gøres rentabelt?

Anne Christine Steenkjær Hastrup er projektleder i Erhvervspartnerskabet SUBLEEM, der allerede i løbet af 2016 sigter mod etablering af et unikt pilotanlæg til bioraffinering. Anlægget anvender bl.a. enzymatisk hydrolyse og vil kunne udtrække proteiner, fibre, sukkerstoffer og andre værdifulde stoffer. til anvendelse i fx dyrefoder, vaskemidler, plantebeskyttelse, kosmetik, byggematerialer, medicin osv.

Projektet søger at udvikle processerne og demonstrere i pilotskala; hvordan man rentabelt kan udvinde råstofferne og understøtte en forretningsmodel, der kan sikre de efterfølgende investeringer i procesanlæg kan gøres på et økonomisk rentabelt grundlag.

– Formålet er at skabe en platform til at afprøve idéer, processer og eftervise bæredygtige forretningsmodeller, som i pilotskala kan danne baggrund for i praksis at få etableret egentlige produktionsanlæg. Danmark har gode forudsætninger for at blive globalt førende inden for bioraffinering, hvor man kan producere råstoffer ud fra eksisterende restressourcer frem for at importere dem, siger centerchef Niels Morsing, Teknologisk Institut.

Læs mere her

Foto: Teknologisk Institut