oversvømmelser

Sygdomstilfælde efter oversvømmelser kan nu forebygges

Ny forskning viser, at bakterieindholdet i det vand, som vi kommer i kontakt med på gader og stræder under oversvømmelser, er meget forurenet af bakterier og virus. Det udgør dermed en risiko for befolkningens sundhed. Den gode nyhed er dog samtidig, at vi nu kan minimere sundhedsfaren i forbindelse med oversvømmelser.

Der findes nye værktøjer, som kan estimere smitterisikoen ved forskellige typer af oversvømmelser fra fx Campylobacter spp. og Norovirus Det er vigtigt at sprede kendskabet til disse værktøjer og anvende dem i klimatilpasningsprojekter, så vi fremover kan forebygge sygdomstilfælde.

Tri-atleter med maveinfektion

Risikoen for sygdom er stor. Det blev bl.a. blev klart påvist efter Triatlon-konkurrencen Copenhagen Challenge i 2010, hvor 42% af deltagerne blev syge efter at have svømmet i vand, der var forurenet efter et kraftigt regnvejr. Det samme gjorde sig gældende efter oversvømmelsen i juli 2011, hvor helt op mod 22% af det professionelle oprydningspersonale blev syge.

Modellering af sygdomsrisiko

Forskningsprojekter, som DHI har deltaget i, har lagt grundstenene til udviklingen af ny kommerciel software til modellering af sygdomsrisiko. Projekterne er:

  • SWI – Storm and Wastewater Informatics med DTU som leder
  • CORFU (EU FP7) med Exeter Universitet, som leder
  • AQUAVIR (EU FP7) med DTU Nanotech som leder.

DHI har bidraget til at beregne forskellige scenarier for sygdom i forbindelse med oversvømmelser.

Læs mere på DHI’s hjemmeside