forskningprogrammer

Stort udbytte af at deltage i EU’s forskningsprogrammer

En ny analyse fra Styrelsen for Forskning og Innovation viser, at det har stor gennemslagskraft at medvirke i EU’s forskningsprogrammer. Hvert år henter GTS-institutter, forskere, virksomheder og myndigheder mere end en milliard kroner fra EU’s forskningprogrammer hjem til Danmark.

Publikationer fra EU’s forskningsprogrammer har gennemslagskraft

En af de væsentligste opdagelser i analysen er, at videnskabelige publikationer, skrevet på baggrund af FP6- og FP7-forskning, har større gennemslagskraft end de publikationer, der udspringer af de hjemlige offentlige forskningsråd og -fonde, når man ser på, hvor ofte publikationerne citeres. Og det gælder både for publikationer, der udspringer af EU’s grundforskningsprojekter og strategiske projekter inden for eksempelvis sundhed og miljø.

NEMI projektet gav målbare resultater efter blot ét år

NEMI eller Neutral Helium Mikroskop var et FP7 EU-projekt , der blev sat i gang i 2013 med det formål at forbedre produktionskvaliteten og sikre danske arbejdspladser. Allerede efter det første år kan projektdeltagerne drage fordel af projektets resultater. DFM var dansk koordinator på projektet. Læs hele historien.

Forskningsprogrammer giver adgang til international viden

EU’s forsknings- og innovationsmidler udgør en stor del af det samlede danske forskningsbudget. Men EU’s forskningsprogrammer igangsætter ikke bare en lang række aktiviteter, som ellers ikke ville finde sted. De tilbyder også forskere, institutioner, virksomheder og myndigheder fra Danmark mulighed for at samarbejde med de allerbedste udenlandske forskningsmiljøer og giver adgang til ny viden og nye markeder.

Analysen konkluderer blandt andet, at:

  • Forskere oplever positive effekter i form af et større antal citationer
  • Virksomheder, der har deltaget i FP6 og FP7, er eksporttunge, vokser hurtigt og ansætter relativt mange videnarbejdere. Hver anden af de adspurgte virksomheder siger, at de har lanceret nye produkter eller services som følge af EU-projektet.
  • Der er positive effekter forbundet med at deltage i FP6 og FP7 for universiteter, GTS-institutter og virksomheder i form af opbygning af europæiske netværk og finansiering af forskning, der ellers ikke ville være blevet gennemført.

Rapporten, som består af en række forskellige analyser, ser på den videnskabelige gennemslagskraft af EU-projekter, men også på, hvilken betydning EU-projekterne har haft for de deltagende virksomheder på længere sigt. Rapporten sammenligner også udviklingen i den danske deltagelse i EU’s forskningsprogrammer siden 2002. Analysen omfatter EU’s 6. og 7. rammeprogrammer for forskning (FP6 og FP7).

Læs hele analysen (på engelsk)