Stort genanvendelsespotentiale for træ

Som materiale gar har træ gode forudsætninger for at indgå i den cirkulære økonomi. Alligevel vurderede Miljøstyrelsen i 2014, at der i Danmark er mindst 100.000 tons genanvendeligt træaffald i rene fraktioner – og lige så store mængder i blandende fraktioner – som ikke bliver genanvendt. I en pressemeddelelse gør InnoBYG det klart at en arbejdsgruppe tager emnet op.

Innovationsnetværket InnoBYG faciliterer en arbejdsgruppe under Netværk for højhuse i træ, som ledes af Teknologisk Institut. Et af de emner, som netværksgruppen beskæftiger sig med er Design for Disassembly (DfD), og formålet er at understøtte udviklingen og de fordele træ har som materiale i en cirkulær økonomi.

“Design for Disassembly (DfD) er et begreb der dækker over at designe produkter så de enkelte dele efter endt brug kan adskilles igen for at lette affaldshåndteringen og forøge mulighederne for genbrug og genanvendelse af materialer. Det stigende politiske og samfundsmæssige fokus på cirkulær økonomi forudsætter genanvendelse af materialer for at lette presset på jordens ressourcer. DfD er derfor et centralt begreb for hele den cirkulære økonomi”, forklarer Peder Fynholm, som leder netværksgruppen om træ i InnoBYG og til dagligt er specialist i træ på Teknologisk Institut.

Fornybare materialer skal cirkuleres

At træ har nogle klare fordele, når det handler om DfD, er Peder Fynholm ikke i tvivl om. Et af de centrale mål netværksgruppen er da også at gøre træ til et naturligt valg i Danmark – og det gælder også når der bygges i højden. For at nå derhen har netværket nedsat flere arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige konkrete problematikker som melder sig i fleretagers træbyggeri. Blandt disse finder man bl.a. en arbejdsgruppe, der arbejder med ’Design for Disassembly’.

“Som byggemateriale har træ utroligt gode forudsætninger for genanvendelse. Træ bliver ikke støbt eller svejset på byggepladsen, men samles ofte med søm, skruer og beslag. Er samlingerne udført med lidt omtanke, kan de adskilles igen. Hvis adskillelse ikke er mulig kan træemner med enkle værktøjer afkortes, så rene genanvendelige fraktioner er tilgængelige. Det er her, DfD kommer ind i billedet. Hvis byggeriet i højere grad er designet til adskillelse, kan andelen af genanvendelse af træ i byggeriet forhåbentlig stige, og det uudnyttede potentiale som Miljøstyrelsens rapport viste, kan blive indfriet”, siger Peder Fynholm.

Vil du vide mere eller deltage i netværksgruppens arbejde er du velkommen til at kontakte Peder Fynholm på E-mail: mailto:pfy@teknologisk.dk eller tlf: 7220 2333

Læs også mere om netværksgruppen her