Stort forretningspotentiale i cybersikkerhed

Truslen fra cyberangreb er reel, den er stigende, og vi er er mere sårbare, end vi går og tror. Derfor vil markedet for cybersikkerhed også kunne fordobles inden for de næste 4-6 år. Det er noget af det, som Deloitte, Innovationsfonden og Alexandra Instituttet er kommet frem til i en nyudgivet rapport.

Hvis udviklingen fortsætter, vil vi i løbet af to-tre år opleve flere cyberangreb end indbrud i Danmark. Det er én af konklusionerne i rapporten, som samtidigt slår fast, at der er stort potentiale i at løfte indsatsen på sikkerhedssiden.

Gør man det, vil man ikke bare kunne skabe vækst i sektoren, men også give danske virksomheder bedre kort på hånden. Allerede i dag risikerer virksomheder nemlig, at tabe stort på succesfulde cyberangreb. Det så man eksempelvis ske for Mærsk i 2017, hvor de blev ramt af et angreb, der skønnes at have kostet virksomheden omkring 1,5 milliarder kr.

Mangel på kompetencer er et problem

Til trods for de gode grunde til at håndtere de reelle trusler, konkluderer rapporten, at vi i Danmark endnu ikke har formået at tackle dem tilstrækkeligt. Derfor er vi særligt sårbare over for angreb, hvilket først og fremmest skyldes vores iver efter at integrere digitale løsninger. Derudover skyldes sårbarheden en generel mangel på kompetencer, som Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden, uddyber det til Berlingske Business.

– Vi startede, fordi vi var en smule bekymrede for, at der ikke blev gjort nok på området i Danmark. Da vi kom i gang, blev vi virkeligt rystede: Kun ganske, ganske få mennesker har de nødvendige topkompetencer i Danmark. Fem professorer og i alt 20 forskere er på rette niveau, og hver kan måske uddanne tre-fire andre om året.

Rapporten er opdelt efter tre overordnede formål, som til sammen skal styrke den danske indsats på området:

  • Den skal udvikle et fælles sprog og en referenceramme for cybersecurity
  • Den skal give bedre forståelse af risikoen ved cyberkriminalitet
  • Den skal vurdere det kommercielle potentiale i cybersikkerhed for danske virksomheder

Det er hensigten, at rapporten både skal vise vejen for nye danske erhvervseventyr inden for cybersikkerhed samtidigt med, at den skal hjælpe danskerne til at få ro i maven, når de bevæger sig rundt i cyberspace.

Læs mere og find rapporten her