bedreinnovation; Forskningsministeren

Stor interesse for bedreinnovation

I start april blev alle interesserede inviteret til at gå ind på bedreinnovation.dk og kommentere på, hvilken teknologi og service, som GTS-institutterne skal udvikle i de kommende år. Den invitation tog mange i mod og det endte med godt 2200 kommentarer til de 109 forslag.

bedreinnovation.dk kunne man finde 109 foreløbige forslag om alt fra batteriløs elektronik over sikring mod IT-kriminalitet til udvikling af droner til for eksempel landbrug og byggebranchen. Forslagene blev virksomheder, erhvervsorganisationer, erhvervsfremmeaktører, forskere, offentlige myndigheder og private inviteret til at kommentere.

Tak til alle som har kommenteret

– Det er fantastisk, at så mange har haft lyst til at bidrage med idéer og kommentarer til GTS-institutternes arbejde. Det betyder meget for kvalificeringen af projekterne, at så mange har været med i udviklingsfasen. GTS-institutterne spiller en særdeles vigtig rolle i at stimulere innovation i danske virksomheder. Det er de gode ideer, vi skal leve af. Det kræver naturligvis, at de kommer ud i virksomhederne og gør gavn. I den proces har GTS-institutterne stor betydning, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen, er glad for forløbet:

– Det har været meget positivt, at se den store interesse i hvordan vi skal udvikle GTS-nettet fremadrettet. Blot på antallet af kommentarer er der sket en fordobling fra 2012. Kommentarerne er en vigtig del af processen for at GTS-institutterne kan målrette forslagene til danske virksomheders behov. Derfor vil vi gerne sige tak til alle, som har taget sig tid til at deltage i debatten på bedreinnovation.dk.

Kommentarerne forbedrer forslagene

De mange kommentarer giver GTS-institutterne inspiration til at forbedre deres forslag. Kommentarerne indgår samtidig i Styrelsen for Forskning og Innovations videre arbejde med at indgå kontrakter med GTS-institutterne for den kommende periode.

GTS-institutterne indsender deres endelige ansøgninger i september 2015. Efter en udvælgelsesproces og forhandlinger indgår GTS-institutterne og Styrelsen for Forskning og Innovation i december 2015 treårige resultatkontrakter, som medfinansierer udvikling af ny viden til danske virksomheder. Styrelsen investerer cirka 300 millioner kroner årligt i resultatkontrakterne.

Læs de 109 forslag (PDF)