Horizon 2020

Stigende interesse for Horizon 2020

Uddannelses- og Forskningsministeriet og EuroCenter har lanceret den officielle danske side for Horizon 2020 og i den forbindelse kan du melde dig til et kursus, hvor du kan blive klogere på, hvad en god Horizon 2020 ansøgning er.

Horizon 2020 hjemmesiden skal  hjælpe brugeren

Der har været en stigende interesse for Horizon 2020 – både fra politikernes og ansøgernes side, som har krævet en ny side. Sidens hovedformål er at hjælpe brugeren til at søge finansiering fra Horizon 2020 gennem rådgivning om krav og regler, ansøgningsvejledning og inspiration. Siden supplerer den øvrige rådgivning og vejledning, som EuroCenter tilbyder, og skal være en nem, hurtig og lettilgængelig informationskilde for brugeren.

Kunsten at skrive en ansøgning til Horizon 2020

Den stigende interesse betyder også et behov for flere kurser. Derfor kan du den 12. juni få undervisning i, hvordan man skriver en succesfuld ansøgning til Horizon 2020. Kurset sætter spot på de helt centrale og afgørende ting, man skal tage højde for, når man skriver en ansøgning. Kurset holdes på engelsk.

Kurset har fokus på:

  • hvordan man skriver det meget vigtige, men ofte svageste afsnit i ansøgningen, Impact
  • hvordan man strømliner selve skriveprocessen.
  • Kurset arrangeres i samarbejde med EuroCenter. Der er tale om et halvdagskursus, som afholdes i København.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senerst torsdag 29. maj 2014 til Mary McCarthy, Hyperion på e-mail: mary.mccarthy@hyperion.ie

Horizon 2020 – hvad er det?

Horizon 2020 er det største forsknings- og innovationsprogram i EU´s historie og skal bidrage til at løse de store samfundsudfordringer og skabe vækst i Europa. Over de næste syv år uddeler EU over 500 milliarder kroner til forskning og innovation. Med udgangspunkt i det nuværende danske hjemtag på forsknings- og innovationsområdet kan Danmark forvente at hente cirka 1,5 milliarder kroner i gennemsnit om året til forskning og innovation fra EU.