Status på standarder

DELTA/FORCE Technology har netop udgivet et nyt udviklingssurvey med fokus på standarder inden for udvalgte områder. Der er i det nye survey udvalgt 6 hovedområder af standarder, som har stort potentiale for danske virksomheder – ikke mindst for de små og mellemstore virksomheder.

Standarder er en del af den internationale samhandel og sikrer, at man kan handle på tværs af landegrænser. Standarder bliver brugt til at dokumentere, at produktet lever op til de stillede krav. Når et produkt lever op til fx en europæisk standard, kan det frit eksporteres til andre EU-lande.

Overblik og oplysning

Ikke mindst som mindre virksomhed kan det være vanskeligt at bevare et overblik over, hvad der sker på standardiseringsområdet, og hvad det betyder for ens produkt eller service. For at imødekomme dette har DELTA – a part of FORCE Technology – for nyligt udgivet et nyt udviklingssurvey. Heri stilles der skarpt på udvikling af standarder inden for visse områder, særligt med henblik på at 2016 var året, hvor en række af de såkaldte NLF-direktiver trådte I kraft.

Det er nogle år siden disse direktiver blev udgivet, men implementeringen for EMC-direktivet (EMCD), Radio Equipment Directive (RED – på dansk også benævnt Radioudstyrsdirektivet RUD) og lavspændingsdirektivet LVD bliver aktiv i disse år, nu hvor den nationale lovgivning i EU-landene er trådt i kraft. Samtidig er det fortsat ikke klart, hvornår det ventede EU-regulativ om medico-produkter bliver endeligt klar.

Det 4. i rækken

I de 3 tidligere udgivne surveys er en lang række aspekter af denne standardisering behandlet i detaljer. Denne 4. udgave af surveyet er opdateret med den udvikling, der har været i standarderne.

Der er i det nye survey udvalgt 6 hovedområder af standarder, som har stort potentiale for danske virksomheder – ikke mindst de små og mellemstore virksomheder. For hvert hovedområde er udviklingen beskrevet for det seneste år, og der er givet et bud på udviklingen af standarderne på både kortere og længere sigt.

Formålet med surveyet er at give danske virksomheder et overblik over, hvilke standarder der findes og inspirere til at bruge dem. Gennem anvendelse af standarder vil virksomhederne kunne stå stærkere med hensyn til efterlevelse af produkt- og proceskrav i standarder og dermed kunne agere på de markeder, der er reguleret.

Læs hele udviklingssurveyet her