samfundspartnerskab samfundspartnerskaber samfundspartnerskaberne

Søg et samfundspartnerskab

Du kan nu igennem den nye Innovationsfonds hjemmeside søge et samfundspartnerskab. Fristen for at søge er den 2. juni kl. 12.

Et samfundspartnerskab om innovation skal frembringe nye, innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer og derigennem skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.

Fem områder for samfundspartnerskab

Med udgangspunkt i INNO+ investerer InnovationsFonden i 2014 i samfundspartnerskaber inden for 5 INNO+ udfordringer:

  1. Blå arbejdspladser via grønne løsninger
  2. Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion
  3. Danmark som foretrukket land for tidlig klinisk afprøvning af ny medicin
  4. Vandeffektiv industriel produktion
  5. Innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse

De fem områder er uddybet INNO+ kataloget.

Forventninger til et samfundpartnerskab

Der er en række forventninger til et samfundpartnerskab:

  • et oprigtigt samarbejde mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og myndigheder
  • skaber forandring og løsninger med gennemslagskraft – både for samfundet og de deltagende parter
  • leverer inden for 3-5 år konkrete og efterspurgte løsninger
  • er springbræt for nye aktiviteter omkring INNO+ udfordringen

Læs mere.

Søg et samfundspartnerskab nu.