ambulancer

Snart er alle landets ambulancer intelligente

Fra efteråret vil alle danske ambulancer automatisk sende patientdata som blodtryk, temperatur og iltmætning direkte til landets akutmodtagelser. Det giver bedre mulighed for at starte den rette behandling, så snart ambulancen ruller ind.

Overalt i landet får alarmcentraler, ambulancer, akutlægebiler og akutmodtagelser fremover nemmere ved at følge patienternes tilstand og dermed koordinere og optimere indsatsen.

Ambulancer kan opdatere på vej til hospitalet

En løsning med digitale journaler, som har været i drift i Region Nordjylland siden 2006, bliver nu bredt ud til hele landet under navnet Den Præhospitale Patient Journal (PPJ). I praksis er der tale om tablet-computere, der bliver installeret i ambulancerne og i de centrale systemer hos alarmcentraler og akutmodtagelser. Opgraderingen betyder, at redderne i ambulancen kan læse og skrive i journalen på vej til ulykkesstedet og fra ulykkesstedet til hospitalet, og at de kan chatte med hospitalspersonalet om fx ændringer i patientens tilstand.

Giver bedre behandling

Det er en stor forbedring i forhold til tidligere, hvor akutafdelingerne på landets sygehuse fik udleveret en håndskrevet journal på gennemslagspapir, når ambulancen ankom. Patientdata blev noteret manuelt, og hvis ambulancens personale kunne nå det, blev akutafdelingen informeret via telefonen undervejs.

Se Danske Regioners video om de digitale patientjournaler

Alexandra Instituttet har været med til at sikre, at behov og arbejdsgange blev afdækket og afspejlet i systemet.

Læs mere på Alexandra Instituttets hjemmeside