Smilets by skal være CO2-neutral

Planen er at Aarhus kommune skal være CO2-neutral i 2030 hvilket skal ske bl.a. ved at energirenovere deres bygninger.

Aarhus kommune går foran

Aarhus skal være CO2-neutral i 2030. For at nå dette mål har kommunen bl.a. lanceret en klimaplan, der byder på flere bæredygtige løsninger og initiativer fx er kommunen begyndt at energirenovere deres egne bygninger. Dette hørte deltagerne bl.a. om ved en konference den 23. oktober som InnoBYG og Dansk-Tysk Handelskammer stod bag.

0-energi kontorbyggeri er det første af sin slags

Konferencen handlede om LCA og energirenovering af bygninger med høj arkitektonisk kvalitet og det omtalte 0-energi kontorbyggeri på Grøndalsvej blev præsenteret. Byggeriet er det første af sin slags af den størrelse i Danmark. På baggrund af projektet har Aarhus kommune udviklet en 360 grader model, der viser de forskellige sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter, som alle inddrages for at opnå et bæredygtigt resultat.

Aarhus’ klimaplan har 6 hovedspor

I 2011 vedtog Aarhus Kommunes byråd ”Klimaplan 2012-2015”, som fungerer som fundament for kommunens klimaindsats. Klimaplanen har seks hovedspor: Fossilfri energi, energieffektive bygninger og boliger, energieffektiv transport, det intelligente energisystem, eksport og vand og klimatilpasning.

Læs mere om Aarhus’ klimaplaner på CO2030.

Læs mere om InnoBYG og Dansk-Tysk Handelskammers konference den 23. oktober.