Seminar om hydrologiske prognoser

På seminaret vil de vigtigste resultater af HydroCast (Hydrological Forecasting and Data Assimilation) projektet blive præsenteret. Kom og hør om tre casestudier og få mere viden om blandt andet  real-tids prognoser og varsling af overflade- og grundvand. 

HydroCast partnerne inviterer interesserede rådgivere, offentlige myndigheder, vandselskaber, forskningsinstitutioner og universiteter til vores 1-dags seminar, som vil finde sted på GEUS onsdag den 30. november 2016, kl. 09.00-16.00.

På seminaret vil vi præsentere de vigtigste resultater af HydroCast (Hydrological Forecasting and Data Assimilation) projektet, som støttes af Innovationsfonden. Vi vil således introducere vores nyudviklede prognose- og data assimileringsværktøjer, der integrerer forskellige typer af data med meteorologiske og hydrologiske modeller.

Tre casestudier

De udviklede værktøjer vil blive demonstreret i tre case studier:
• real-tids prognoser og varsling af overflade- og grundvand
• brug af sæsonprognoser til administration af tilladelser til indvinding af grundvand til markvanding
• anvendelse af data assimilering og real-tids modellering til vandmiljøovervågning

HydroCast partnere

HydroCast støttes af Innovationsfonden. Projektet har i alt 9 partnere: DHI (projektkoordinator), GEUS, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Delft Technical University, DMI, Styrelsen for Vand – og Naturforvaltning (SVANA), Vejdirektoratet, SEGES.

Yderligere information og registrering

Deltagelse i seminaret er gratis. Der er frist for tilmelding mandag den 14. november 2016.

Yderligere information og tilmeldning på DHIs webside