Sådan lyder fremtiden!

DELTA – en del af FORCE Technology er med til at udforme nye metoder til perceptuel evaluering af fremtidens lydsystemer.

Af Nick Zacharov

Som et led i DELTA SenseLabs løbende deltagelse i International Telecommunication Union (ITU) blev Nick Zacharov, Senior Technologist hos DELTA SenseLab – en del af FORCE Technology), i 2015 udnævnt til formand for rapportørgruppen (RG25, 2015-2016) for evaluering af lydkvalitet inden for radiokommunikationssektoren.

Gruppen fører tilsyn med alle ITU’s anbefalinger på området for lydkvalitet, herunder ITU-R BS.1534- og ITU-R BS.1116-anbefalingerne. Begge anbefalinger anvendes bredt i audioindustrien til udvælgelse af audiocodecs, vandmærketeknologi osv. ved subjektive lyttetests.

Næste generation af lydsystemer

Netop nu ser vi en hurtig udvikling inden for audio-, tv- og biografindustrierne med introduktion af den såkaldte næste generation af lydsystemer (eller avancerede lydsystemer). Systemerne giver mulighed for skalérbar lydgengivelse i brugerens lydmiljø, uanset om de benytter 2-kanals stereosystem (hovedtelefoner eller højttaler) eller et højt antal højttalerkanaler, fx 5.1, 10.2, 22.2 højttalerkanaler. Det sker ved brug af en såkaldt kanalbaseret eller objektbaseret teknologi, hvor lydfeltet dannes ud fra højttalerkonfigurationen (antal, højttalernes placering osv.).

Med den nye generation af avancerede lydsystemer introduceres en lang række nye kvalitetskarakteristika, der er vanskelige at opfange og evaluere med de nuværende lyttetestanbefalinger. Der er altså behov for at udvikle nye redskaber til evaluering af lydkvaliteten i de nye typer avancerede rumlige lydapplikationer.

Nye metoder til perceptuel evaluering af lydsystemer

På den baggrund har DELTA SenseLab arbejdet med at udvikle nye metoder til perceptuel evaluering af den næste generation af lydsystemer. Multiple Stimulus Ideal Profile-metoden er blevet udviklet til effektiv evaluering af de nye teknologiers generelle lydkvalitet og til at fastlægge de nye teknologiers perceptuelle egenskaber.

Til validering af metoden er der gennemført fælles evalueringstest i samarbejde med BBC Research and Development (Salford UK) og QI Statistics (UK). De gode resultater er fremlagt for ITU-R WP6C RG25-gruppen, og der er opstillet en arbejdsplan til yderligere forfining af metoden med henblik på godkendelse af en ny ITU-R-anbefaling. I øjeblikket har metoden status af “foreløbigt udkast til ny anbefaling”.

Lydkvalitetshjulet

Ud over ovenstående arbejde har DELTA SenseLab arbejdet på en ensretning af den terminologi, der anvendes ved perceptuel evaluering af lydkvalitet. Vinindustrien fik allerede i 1980’erne fastlagt det såkaldte vinaromahjul, men det er først nu, at der bliver fastlagt et tilsvarende terminologileksikon for audioindustrien.

Lydkvalitetshjulet er for nylig blevet udviklet og publiceret og skal anvendes som terminologileksikon for generisk evaluering af reproduceret lydkvalitet. DELTA SenseLab har arbejdet med opgaven, og resultatet er nu klar til offentliggørelse.

Lydattributhjulet er også indarbejdet i ITU-R WP6C RG25 til overvejelse som et element i de nye metoder til perceptuel audioevaluering. Målet er at færdiggøre dette arbejde i løbet af de næste 12-18 måneder. Gruppens næste møde finder sted i oktober 2017, og der håber man at se fremskridt i udarbejdelsen af et nyt udkast til anbefaling.

Læs mere her

DELTA og FORCE Technology fusionerer

Fra 2017 bliver DELTA en del af FORCE Technology. Fusionen medvirker til et stærkere GTS-net til gavn for dansk erhvervsliv. Her kan du læse mere om fusionen:

På dansk

På engelsk