Så er det tid til at søge tilskud fra EUopSTART

Fra den 28. februar 2017 og frem kan danske virksomheder og forskningsinstitutioner, offentlige såvel som private, igen søge tilskud, når de ønsker at søge europæiske forsknings- og innovationsmidler.

Et tilskud fra EUopSTART kan anvendes til at dække op til halvdelen af de udgifter, såsom løn, rejser og konsulentarbejde, som er forbundet med udarbejdelsen af ansøgninger til Horizon 2020 og øvrige europæiske forsknings- og innovationsprogrammer.

Nye tiltag i EUopSTART

  • Listen over programmer, der kan anvendes EUopSTART-tilskud til at søge, er udvidet med Programmet for Forskningsinfrastruktur.
  • Det er nu muligt at rette i ansøgninger, der allerede er indsendt – under forudsætning af, at rettelserne foretages før den førstkommende cut off dato.

Ansøgningsportalen vil være åben indtil 1. oktober 2017. I denne periode kan der løbende indsendes ansøgninger, og ansøgningerne vil være underlagt tre cut off-datoer i løbet af 2017, hvilket sikrer en løbende evaluering. De tre cut-off datoer er:

  • den 27. marts 2017
  • den 29. maj 2017
  • den 2. oktober 2017.

Du kan læse mere om EUopSTART her