RTI giver støtte til 22 nationale innovationsnetværk

Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har bevilget støtte til 22 nationale innovationsnetværk.

Netværkene samler forskere, virksomheder, GTS-institutter og offentlige myndigheder om at skabe innovation og vækst inden for danske styrkepositioner som for eksempel produktion, it, energi, sundhed og fødevarer.

Den årlige oversigt over innovationsnetværkenes aktiviteter viser, at over 6.000 virksomheder deltager i netværksaktiviteter. To ud af tre af deltagere kommer fra virksomheder med under 50 ansatte.

De ni danske GTS-institutter spiller en vigtig rolle i innovationsnetværkene, og der er mindst et GTS-institut med i 21 af de 22 netværk. GTS-institutterne bidrager med faglig og teknologisk ekspertise – og med generel videnformidling ved seminarer og workshops.

I alt modtog Rådet for Teknologi og Innovation 28 ansøgninger. De 22 netværk, som RTI godkendte, modtager samlet 290 millioner kroner. Netværkene skal selv medfinansiere med mindst 400 millioner kroner oveni.

Læs mere