Ren luft over Kina?

FORCE Technologys og andre danske virksomheders potentiale for at drive forretning med kineserne er stort, særligt inden for renluftsteknologier, biomasse og affaldsforbrænding. Det stod klart, da delegationen med tre danske ministre i spidsen besøgte Beijings største kraftvarmeværk og overværede underskrivelsen af en strategisk vigtig kommerciel kontrakt mellem FORCE Technology og Tongfang Environment CO., Ltd.

Kina har som verdens største vækstøkonomi et stort forbrug af energi og udleder store mængder farlige og forurenende kvælstof- og svovlforbindelser fra de mange kulfyrede kraftvarmeværker. Det kæmpe land mod Øst står i nær fremtid over for en omstilling fra kul til grøn energi som fx vindmøller og biomasse – og her er det, at der kan åbne sig mange døre for danske virksomheder til at bringe deres kompetencer og løsninger på banen over for kinesiske aktører i energi- og affaldsforbrændingsmarkedet, fortæller adm. direktør Nis Hansen fra FORCE Technology (Beijing) CO., LTD.

Der er mange gode eksempler på succesrige erhvervsfremstød om danske virksomheder i Kina, fx FORCE Technologys tætte samarbejde med den store højteknologiske virksomhed Tongfang Environment CO., Ltd om levering af design til røggasrensningsanlæg på kulfyrede kraftværker i Kina siden 2008. Dette blev promoveret på statsminister Helle Thorning-Schmidts besøg i dag på Beijings største kinesiske kraftvarmeværk.

Nis Hansen underskrev torsdag den nye aftale om levering af danske renluftsteknologier til nedbringning af luftforureningen i Kina, og han havde blandt andet i den forbindelse en længere samtale med miljøminister Kirsten Brosbøl og drøftede danske renluftsvirksomheders potentiale som konsekvens af den nye strammere kinesiske regulering på luftområdet. Nis Hansen fik også lejlighed til at trykke hånd med statsminister Helle Thorning-Schmidt.

Læs mere på FORCE Technologys hjemmeside

Læs mere om FORCE Technology