spild

Reducér spild og øg konkurrenceevnen

AgroTech leder et nyt innovationskonsortium, som skal undersøge, hvordan spildet i værdikæden fra jord til bord kan reduceres.

30 % spild i frugt- og grøntbranchen

Konkurrenceevne og indtjening i store dele af fødevarebranchen er faldende. Helt skidt står det til i frugt- og grøntbranchen, hvor 30 % af produktionen aldrig når frem til detailbutikkerne og ud til forbrugeren. Dette spild betyder, at produktionsomkostningerne bliver for høje, og at primærproducenterne ikke opnår omsætning og indtjening på 30 % af de kartofler, frugter og grøntsager, der allerede er brugt ressourcer på at producere, høste og lagre over vinteren.

Spild for 600 mio. kr. og 14.000 ton CO2

Den tabte fortjeneste for primærproducenter er estimeret til en årlig værdi på 600 mio. kr. Konsortiet forventer, at resultaterne af projektet vil kunne skabe en yderligere årlig værdi for primærproducenterne på 180 millioner kr. ved at reducere det nuværende råvarespild med op til 30 %. Derudover vil reduktionen formindske klimabelastningen med næsten 14.000 ton CO2, hvilket svarer til Slagelse Kommunes årlige CO2-belastning. Når det er muligt at reducere CO2-belastningen skyldes det, at der bruges mindre vand og færre næringsstoffer i produktionen.

Om innovationskonsortiet

Projektet ledes af AgroTech A/S – projektleder Morten Storgaard og den forskningsmæssige del ledes af Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer – lektor Merete Edelenbos. Projektet startede op i april 2014 og vil vare i fire år og har et samlet budget på 37,3 mio. kr. heraf finansieres de 14,6 mio. kr. af InnovationsFonden, mens resten finansieres af de deltagende virksomheder og forskningsinstitutioner. Læs mere om innovationskonsortiet