Pilotpartnerskaber om Innovation

Rapport: Pilotpartnerskaber om Innovation

Der er kommet en ny rapport omkring erfaringerne med de forskellige pilotpartnerskaber og kommer med 7 anbefalinger heriblandt inddragelse af GTS-institutterne.

De 4 pilotpartnerskaber om innovation – månegrisen, vandeffektive mejerier, vandet fra landet og smart energy – skal danne læringsgrundlag for de kommende samfundspartnerskaber om innovation.

Pilotpartnerskaber om Innovation giver gode erfaringer

Målet med pilotpartnerskaberne er, som det også gør sig gældende for samfundspartnerskaberne om innovation, at man inden for en kortere årrække (3-5 år) kan accelerere innovation i forhold til konkrete udfordringer.

Klar SMV strategi og inddrag GTS-institutterne

Rapporten kommer med en række anbefalinger til hvordan man fremadrettet bør arbejde i samfundspartnerskaberne om innovation. Det anbefales bl.a. at der er en klar strategi for inddragelse af SMV’erne. 5-10 partnere vurderes at være optimalt, så inddragelse af for mange SMV’er kan give udfordringer. Dertil anbefales der at partnerskabet har en ”broker” fx et GTS-institut, som kan tilføje viden og virksomheder.

Læs hele rapporten om Pilotpartnerskaber om Innovation.