Psykologi og målinger sikrer brugervenlige produkter

Hvordan sikrer man, at nyt medicinsk udstyr bliver anvendt efter hensigten? Og at legetøj har et design, der falder i børnenes smag? Det kan man få svar på i nyt testcenter hos FORCE Technology. Testfaciliteten kombinerer psykologi og måleudstyr og er en af de første af sin art.


Afdelingen for Anvendt Psykologi hos FORCE Technology har etableret ”Designpsykologisk Testcenter”. Her er der investeret i det nyeste og mest avancerede måleudstyr indenfor psykologiske sensorteknologier herunder eye tracking, EEG, GSR og EKG.

Med denne nye service kan afdelingens psykologer rådgive omkring brugbarhed, ”brugervenlighed” og brugeroplevelse i forbindelse med produkter som eksempelvis legetøj, fødevarer og medicinsk udstyr eller servicetilbud som forlystelser, underholdning og museer. De vil også kunne give anvisninger til, hvordan eksempelvis butikker, hoteller, trafikterminaler eller hospitaler indrettes optimalt, så brugerne kan finde rundt og har en positiv oplevelse af stedet.

Metoden opfanger hvordan mennesker reagerer

Fordelen ved at anvende målemetoder som eksempelvis eye tracking, er, at det er muligt at måle præcis, hvad en person ser på samt deres psykologiske reaktioner på situationen:

”Når vi kombinerer eye tracking med eksempelvis GSR udstyret, kan vi få indblik i præcis, hvilke informationer en person oplever som svære og nemme at forstå. Fordi vi kan se præcis, hvad personen kigger på, når deres stressniveau er højt og dermed hvordan, det bør forbedres”, forklarer Thomas Koester, psykolog.

Psykologerne sammenholder de data, der er opsamlet ved hjælp af sensorteknologierne, med resultater fra deres psykologiske analyser. Psykologernes viden om, hvordan mennesker fungerer mentalt, er essentiel i denne sammenhæng:

”Det drejer sig altså om den kontekstuelle forståelse af det menneske, der måles på. Det kan både være den bekymrede patient eller den stressede medarbejder. Hele denne psykologiske forståelse af konteksten skal lægges til grund for tolkningen af resultaterne”, forklarer Thomas Koester.

Moderne feltstudier

Udover kombinationen af måleudstyret og den psykologiske ekspertise har testfaciliteten en yderligere dimension. Undersøgelserne foregår nemlig i felten fremfor på et laboratorium – men ved hjælp af præcist måleudstyr ligesom i laboratoriet. Det er en stor fordel for kvaliteten af en undersøgelses resultater, at den foregår i et realistisk miljø, hvor personen bruger de produkter eller services, som undersøgelsen drejer sig om. Testcenteret formår dermed at samle det bedste fra begge metoder; laboratoriets præcise måling og feltarbejdets høje realisme.

Måleudstyr i den mobile testfacilitet

Sensorteknologierne måler fysiologiske parametre såsom hjerterytme, øjenbevægelser, neurologisk aktivitet og svedrespons.

EEG-måling registrerer elektrisk aktivitet i hjernen. Dette indikerer graden af engagement, mental belastning og følelsesmæssig respons på et produkt, miljø eller service.

EKG er måling af hjerterytme. Variationer i hjerterytme er en indikator for stressreaktioner.

GSR er måling af svedproduktion. Dette er en indikator for kroppens mobilisering af beredskab i en stresset situation.

Mobil eye tracking måler pupillernes bevægelser og gør det derved muligt at måle, hvad en person kigger på. Derved opnås information om, hvad personen tildeler særlig interesse – og hvad hun eventuelt helt overser.

Læs mere her