Nyt projekt skal bringe insekter til bordet

Innovationsfonden har valgt at støtte nyt projekt, der skal sikre at Danmark etablerer sig som foregangsland inden for bæredygtig produktion af insekter. Insekterne skal vokse med hjælp fra organiske spildprodukter, og skal finde anvendelse i foder og som ingrediens i danske køkkener.

Inden for de senere år har interessen for insekter som fødevarer været tiltagende. Tendensen er dog den, at de ofte bliver oplevet som lidt af en kuriositet. En ny investering understreger imidlertid, at det nu er tid til at tage det næste skridt.

Helt konkret støtter innovationsfonden nemlig projektet ’inVALUABLE’ med 19 millioner over de næste tre år.

Det nye udviklingsprojekt har deltagelse af bl.a. Teknologisk Institut, flere danske universiteter og en førende hollandsk producent, Proti-Farm. Målet er, at de sammen skal skabe rammerne for storstilet og bæredygtig insektproduktion i Danmark. Dette særligt med henblik på melorme.

– Målet er at få etableret insektfabrikker. De seneste år er protein fra insekter blevet anerkendt som et realistisk og miljøvenligt supplement til traditionelle proteinkilder til foder og fødevarer. Med den stærkt voksende verdensbefolkning vil der være stigende fokus på udvikling af nye proteinkilder, og her skal Danmark være foregangsland. Det siger faglig projektleder, Lars-Henrik Lau Heckmann fra Teknologisk Institut, i innovationsfondens pressemeddelelse.

Projektets partnere repræsenterer en kæde af viden på flere nødvendige kerneområder. Dette bl.a. i forhold til de rent biologiske indsigter, såvel som de processuelle, de tekniske og de sikkerhedsmæssige. Dermed skulle forudsætningerne være på plads for, at projektet kan blive en succes.

Bæredygtigt supplement

På længere sigt vil danske insektfabrikker forhåbentligt kunne tilføre over hundrede danske jobs, omsætning på 200-300 millioner kr. samt bedre udnyttelse af restprodukter.

Fordelene stopper dog ikke her. Som fødevare besidder insekter nemlig flere favorable træk, der gør dem oplagte som et miljørigtigt alternativ til vores gængse proteinkilder. Eksempelvis er insekter meget effektive til at omdanne foder til omsættelig biomasse. Hvor kvæg omsætter 10 kilo mad til 1,1 kilo kvæg, kan insekter lave samme mængde foder om til 4,5 kilo insekter. På samme tid er CO2-udledningen her hundrede gange så lav, som den man ser ved kvægproduktion.

Medregner man også, at insekter glædeligt kaster sig over affald fra eksempelvis bagere og bryggerier, er der på mange områder at tale om en overskudsforretning.

I hvor stor stil insekter vil være i stand til at substituere dele af vores kost, er dog stadig usikkert. Derfor vil en del af de investerede midler også gå til at undersøge ernæringssammensætningen i insekterne nærmere. Dette særligt med henblik på at forstå insekterne som proteinkilde. På den måde vil projektet også kunne pege på, hvordan insekterne kan indgå i danskernes fremtidige kost.

Læs mere her