Produktionspanel skal sikre fremtidens industriarbejdspladser

Regeringen har nedsat et produktionspanel, der skal komme med anbefalinger til initiativer, der kan styrke Danmark som attraktivt produktionsland. Med i panelet sidder bl.a. Anne-Lise Høg Lejre, direktør for produktionssektionen ved Teknologisk Institut.

Hvordan kan den teknologiske udvikling skabe muligheder for produktion i højt industrialiserede lande med relativt højt lønniveau som eksempelvis Danmark, Tyskland og USA? Det er et meget centralt spørgsmål, hvis Danmark skal beholde sine industriarbejdspladser. Det er baggrunden for, at regeringen har nedsat et produktionspanel, der skal se på, hvordan der kan skabes rammer for, at danske virksomheder kan udnytte de nye teknologier til avanceret og ressourceeffektiv produktion. Det gør produktionspanelet ved bl.a. at kigge på, om medarbejderne har de rette kompetencer, hvordan anvendelsen af ny viden kan styrkes i virksomhederne og på rammerne for investeringer i ny teknologi.

Panelets arbejde er dermed et vigtigt led i regeringens strategi for Danmark som produktionsland.

Produktionspanelet består af i alt 11 personer fra bl.a. erhvervslivet, fagbevægelsen og Teknologisk Institut. Formand for produktionspanelet bliver koncernchef/CEO i Danfoss Niels B. Christiansen. Panelet er nedsat frem til maj 2015.

Tilfredshed med det nye panel

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen siger om det nye produktionspanel:

“Produktionspanelet er sammensat af personer med stort kendskab til produktion i Danmark. Jeg forventer derfor også, at panelet kan komme med nogle konkrete bud på, hvad der skal til for, at danske virksomheder griber de nye muligheder for avanceret produktion, så flere og nye virksomheder kan vokse sig store.”

Også i GTS-foreningen er der glæde over panelet:

“Det er utrolig vigtig med fokus på, hvordan vi bibeholder produktion i Danmark. Udviklingen har vist, at Danmark ikke kan leve udelukkende af videnarbejdspladser. Samtidig er nærheden til produktionen vigtig for FoU-afdelingen. Herudover glæder vi os selvfølgelig over den anerkendelse af de unikke GTS kompetencer på feltet, der ligger i, at Anne-Lise Høg Lejre fra Teknologisk Institut bliver en del af panelet”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Mere information

Læs mere i pressemeddelelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs artikel om særlig GTS-indsats inden for produktion