Produktionsjob skal blive i Norden!

Digitalisering og automatisering har vundet indpas i industrien i de nordiske lande i de seneste årtier, og det har givet virksomhederne bedre vilkår for at bibeholde produktion i regionen. Dette potentiale vil et nyt samarbejde mellem Nordisk Ministerråd og Erhvervsstyrelsen styrke yderligere igennem et nyt projekt. 

Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd og er ledet af Erhvervsstyrelsen, og det sigter på at udbygge vidensdeling og interesse vedrørende automatisering og digitalisering hos de nordiske produktionsvirksomheder. Formålet er at sikre, at denne gruppe virksomheder står stærkt i fremtiden både herhjemme og på det globale marked.

15 cases til inspiration

Centralt i projektet står 15 cases, som alle er eksempler på nordiske virksomheder, der på forskellige måder har formået at beholde jobs og optimere deres produktivitet her i Norden. Casene, der også er præsenteret i videoformat, skal give inspiration til virksomheder, som står med lignende problematikker.

Thürmer A/S, Kamstrup og GN Hearing er eksemler på danske virksomheder, der med stor succes har udnyttet  de nye muligheder, som automatisering og digitalisering giver.

Udover at inspirere virksomhederne med hjælp fra gode cases, vil projektet også danne grundlag for vidensdeling på tværs af de nordiske lande. Således vil erfaringer og rapporter m.m. fra de respektive lande også blive tilgængelige på sitet.

Læs mere på projektets hjemmeside her

Læs en artikel om projektet her