Potentialet i bioressourcer går op i røg

De fleste forsyningsvirksomheder forbrænder bioressourcer frem for at udnytte dem til genbrug og genanvendelse, viser rundspørge foretaget af Teknologisk Institut. Det understreger, at der er plads til nytænkning.

Størstedelen af de danske forsyningsvirksomheder forventer, at biologiske affaldsressourcer som husholdningsaffald, park- og haveaffald og anden biomasse bliver brændt af i stedet for at indgå til genanvendelse som nye råstoffer som led i fremtidens cirkulære økonomi. Det viser en undersøgelse, hvor Teknologisk Institut har interviewet 69 ledere i danske forsyningsvirksomheder om deres brug af teknologi.

I undersøgelsen ‘Danske forsyningsselskaber har fokus på ressourcerne – men for meget går op i røg‘, svarer 72 procent af forsyningsvirksomhederne, der råder over biologiske ressourcer, at de ”i høj grad” eller ”nogen grad”, forventer, at deres biologiske ressourcer benyttes til energiproduktion inden for de næste fire til fem år.

Behov for mere nytænkning

– Når man ser bort fra de biomassefyrede varmeværker, så afslører undersøgelsen, at der er behov for mere nytænkning i forsyningsselskaberne, når det kommer til at udfordre det eksisterende og tage nye teknologier i brug, så der kan komme et langt mere cirkulært brug af biologiske ressourcer, siger direktør Sune Dowler Nygaard, Teknologisk Institut.

Forsyningsvirksomhederne leverer strøm, varme og vand til forbrugerne og tager sig af affald og spildevand. Derfor har de en central rolle i omstillingen til en cirkulær økonomi. 84 procent af forsyningsvirksomhederne svarer i undersøgelsen på, at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” har fokus på genanvendelse og ressourceudnyttelse. Stort set alle affalds-virksomheder er i en eller anden grad optaget af genanvendelse og udnyttelse af ressourcer.

Nyttige ressourcer går til grunde

Biologiske ressourcer som fx husholdningsaffald eller spildevandsslam kan indeholde nyttige ressourcer, som potentielt kan genanvendes. Her svarer de adspurgte, at miljølovgivningen, økonomien eller manglende viden er begrænsende faktor for, hvordan man kan udnytte de biologiske ressourcer til genanvendelse. Derfor vurderer forsyningsselskaberne, at produktion af energi indtil videre er det bedste alternativ.

Læs mere her