Plast bliver genanvendt i pilotproduktion

Teknologisk Instituts pilotproduktion har vist, at det er muligt at fremstille en ny plastråvare, som har fornuftige mekaniske egenskaber og flere anvendelsesmuligheder.

Mere genanvendelse af plast

Politisk er der en ambition om fremover at genanvende langt mere affald – hver eneste dansker producerer 447 kilo affald om året, og kun 22 % bliver genanvendt. Genanvendelsen af plast kan forbedres og derfor har Amager Ressourcecenter, som en del af et EUDP støttet projekt til undersøgelse af REnescience teknologien, bedt Teknologisk Institut om at undersøge dette.

Succesfuld pilotproduktion

I en pilotproduktion har Teknologisk Institut undersøgt, om det er muligt at fremstille en ny anvendelig plastråvare af plastikposer og anden blød plast i dagrenovationen. Pilotproduktionen viste, at det er muligt og at den nye plastråvare har en række anvendelsesmuligheder – først og fremmest lavtekniske anvendelser udendørs fx nedløbsrør eller belægning til indersiden af skraldespande.

Både miljømæssig og økonomisk gevinst

Genanvendelsen er til gavn for miljøet, men også for industrien, hvis det resulterer i øgede mængder af billigere, genanvendte plastråvarer. Samtidig kan genanvendelse af plast være med til at gøre det nemmere for virksomheder at få miljømærket deres produkter og herved sikre et bedre image for materialet og en grønnere profil af hele forretningen.

Læs mere hos Teknologisk Institut bl.a. om hvordan de fremstillede 10 kg plastråvare i pilotproduktionen.