produkt

Plads til forbedring i evnen til produktudvikling

En nyligt offentliggjort undersøgelse blandt danske virksomheder viser, at der fortsat er et stort potentiale for at styrke evnen til produktudvikling.

DELTA har igennem de sidste måneder spurgt udviklingsafdelingerne i mere end 100 danske virksomheder og disses ledelser og bestyrelser om forholdene omkring deres produktudvikling. Resultatet viser tydeligt, at der fortsat er plads til forbedringer set i en international sammenhæng – især for evnen til at fastholde procesforbedringer og -forandringer.

”Omverden har de senere år flyttet sig markant inden for såkaldt modenhed i produktudvikling, imens vi i Danmark må siges at have stået stille”, kommenterer Christian Skytt, konsulentchef i DELTA.

Undersøgelsen ProductAbility kortlægger danske virksomheders modenhed i produktudvikling på tværs af brancher. Den internationale sammenligning sker baseret på CMMI® Institutes database over modenhedsvurderinger fra virksomheder i hele verden.

Nogle af konklusionerne er ifølge Jørn Johansen, der har været hovedkraften bag undersøgelsen:

  • Gennemsnittet blandt danske virksomheder har ikke ændret sig de sidste mere end 10 år – og ligger fortsat på et internationalt set lavere niveau.
  • Danske virksomheder er især blevet bedre inden for projektledelse og test.
  • Danske virksomheder har udviklet sig negativt inden for kvalitetssikring og procesforbedring.

”Forandringer er komplekse”, konkluderer DELTA’s CEO Juan Farré og fortsætter:
”Danske virksomheder i fortsat stigende global konkurrence skal blive bedre til at fastholde forandringer – især evnen til at bringe ny teknologi ind i produkter. Succesfulde implementeringer kræver en robust infrastruktur”.

Som GTS-institut arbejder DELTA for at sikre den bedst mulige infrastruktur til at styrke danske virksomheders evne til og muligheder for succesfuldt at bringe idéer frem til succesfulde produkter på markedet. Med afsæt i undersøgelsen intensiverer DELTA derfor arbejdet med procesforbedringer i de danske virksomheder.

Mere information

Læs mere om ProductAbility og hent rapporten her

Læs artikel om rapporten