vandrammedirektivet

PhD afhandling om EU’s Vandrammedirektiv

PhD kandidat, Bjarke Stoltze Kaspersen, har i sit forskningsarbejde benyttet DHI’s vurderingsværktøj til at undersøge implementeringen af Vandrammedirektivet i to casestudier af vandløbsområder. 

EU’s Vandrammedirektiv, som blev vedtaget i 2000, er en af de mest ambitiøse og vidtgående beslutninger inden for den europæiske miljølovgivning til dato og har til formål at opnå ’god økologisk tilstand’ i alle vandløb. For at leve op til målsætningen om ’god økologisk tilstand’ for overfladevand i Danmark er det nødvendigt at have adgang til passende vurderingsværktøjer med henblik på at reducere udledningen af næringsstoffer fra landbruget.

Hensyn til klimaændringer indarbejdes i design

Bjarkes PhD giver ny indsigt i mulighederne for indarbejdelse af hensynet til klimaændringer i såvel design som implementering af omkostningseffektive vurderingsværktøjer på vandløbsområdet. Dette omfatter både afhjælpning af problemet med udledning af drivhusgasser og tilpasning til klimarelaterede risici.

Ved hjælp af det landkortbaserede vurderingsværktøj udviklet af DHI har Bjarke undersøgt implementeringen af Vandrammedirektivet i to case studier af vandløbsområder i den østlige del af Danmark: (1) Isefjord og Roskilde Fjord samt (2) Køge Bugt.

Fakta

Bjarkes afhandling ”The EU Water Framework Directive – Action Programmes and Climate Change Challenges” var finansieret af DHIs resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Innovation og Roskilde Universitet i fællesskab. Ved hjælp af DHI’s vurderingsværktøj har forskningsprojektet undersøgt integreringen af klimaændringer i Vandrammedirektivet.

Læs mere her