innovation

Katalog: Bedre dokumentation af innovation

Regeringens innovationsstrategi fra december 2012 har en bred tilgang til innovation, som afspejler, at innovation sjældent er en isoleret begivenhed.
OECD rapport

OECD: Innovation vil øge Danmarks produktivitet

Den nye OECD rapport om dansk økonomi anbefaler bl.a. øget samarbejde med GTS-institutterne.
DI indsats: mere produktive SMV'er

DI indsats skal gøre SMV’er mere produktive

Med en lang række værktøjer er målet at DI når ud til 2500 virksomheder i løbet af 2014.
vækstplan

GTS spiller en rolle i ny vækstplan for dansk turisme

Regeringen har netop lanceret en ny vækstplan, der skal skabe vækst og arbejdspladser i dansk turisme ved at udnytte og synliggøre de danske styrkepositioner. GTS skal bidrage til at gøre planen en succes.
Innovationsfonden, Danmarks Innovationsfond, housewarming

Bestyrelsesmedlemmer til Danmarks Innovationsfond søges

Hvem skal sidde i Danmarks Innovationsfonds bestyrelse og i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd? Det kan der nu bydes ind med forslag til.
Horizon 2020

Læs kataloget om Horizon 2020

Læs Ministeriets Horizon 2020 katalog, som giver en bred og generel indføring i EU’s nye forskningsprogram.
horizon 2020

Bedre ansøgning til Horizon 2020

Lær af andres ansøgninger, forstå EU’s "karakterskala" og brug din viden i den næste ansøgning, så den bliver en vinder. Kurset holdes den 19. november 2014 i Aarhus.
marin biodiversitet

Bedre lokalisering af stenrev i Danmark

DHI har med input fra DCE udviklet en screeningsmetode, som kan give et bud på, hvilke områder der potentielt kan anvendes til stenrev.
PCB

Nye udmeldinger om PCB giver mere tid

I slutningen af 2013 kom Sundhedsstyrelsen, Energistyrelsen og en arbejdsgruppe under Arbejdsskadesstyrelsen med udmeldinger, som flytter ved normal praksis omkring vurderinger af PCB i indeklimaet. Undersøgelse viser, at effekten af PCB på den menneskelige organisme og på indeklimaet i private boliger er ikke så stor som frygtet.
NØRD JULELAB

NØRD JULELAB – Nørdernes paradis

NØRD JULELAB indtog Teknologisk Institut og deres FABLAB hvor over 225 børn og voksne gennem en weekend i december nørdede igennem.