PCB

Dansk Testcenter for Bioenergi ser dagens lys

Virksomheder og forskere indenfor bioenergi får nu mulighed for at lave storskalatests og demonstrere ny grøn teknologi i det nye Dansk Testcenter for Bioenergi i Frederiksværk.
PCB

DELTA hjalp dansk virksomhed til sin første eksportaftale

En innovativ produktidé er ikke altid garanti for, at man som nystartet virksomhed kan få international succes.
PCB

Dansk repræsentant i bestyrelsen i EURAMET

Jan C. Petersen fra DFM er blevet stemt ind i bestyrelsen i EURAMET.
PCB

Klimatilpasning af Vidåen

Som følge af klimaforandringerne forventes oversvømmelsesrisikoen at stige i fremtiden, og denne sikkerhedsrisiko ved digerne i Vidåens opland giver anledning til bekymring.
PCB

Banebrydende pilotproduktion af ren syntesegas

En ny millionbevilling fra EUDP – Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram – kan bidrage til lovende teknologi til industriel produktion af renset syntesegas fra forgasning af biomasse som f.eks. træpiller, halm og landbrugsaffald.
PCB

134 mio. kr. uddelt til projekter i fødevaresektoren

Yderligere 67 mio. kr. på vej til den næste uddeling gennem Grønt Udvikling- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet. Pengene er øremærket forarbejdningsområdet.
PCB

525 mia. kr. fra EU til forskning og innovation

Formandskabet for EU’s Ministerråd og Europa-Parlamentet er nået til enighed om forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020.
PCB

Catering med omtanke

AgroTech har i samarbejde med cateringfirmaet DinnerdeLuxe udviklet en prototype til en it-løsning, der skal reducere madspild.
PCB

Ny opfindelse begrænser PCB i byggematerialer

Teknologisk Institut har opfundet en ny metode til at fjerne PCB fra forurenede byggematerialer og effektivt nedsætte udslippet af PCB til omgivelserne ved renoveringer.
PCB

Stort dansk sundhedsteknologi-fremstød i USA

Til december 2013 er sundhedsminister Astrid Krag inviteret som hovedtaler på mHealth Summit i Washington, som er verdens største kongres indenfor det mobile sundhedsmarked.