Danmarks Innovationsfond

Opslag og ansøgninger i overgangen til Danmarks Innovationsfond

Midler fra Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation skal samles i Danmarks Innovationsfond. Men hvordan vil det praktisk foregå?

I starten af oktober 2013 indgik regeringen en politisk aftale med alle Folketingets partier om etablering af Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.

Som en del af aftalen vil de konkurrenceudsatte midler til strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation i Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation blive samlet i den nye fond.

Det er forventningen, at lovforslaget bliver fremsat i Folketinget i januar 2014, og at Danmarks Innovationsfond er etableret senest pr. 1. april 2014.

Læs mere om datoer for opslag og ansøgninger i overgangsperioden.