Hvad er de økonomiske konsekvenser af oversvømmelser?

Klimaforandringer og deres følgevirkninger lægger et stort pres på byerne om at tilpasse sig den voksende trussel om oversvømmelser. Derfor investerer de danske myndigheder i storstilede projekter, der skal forsøge at afbøde konsekvenserne af oversvømmelser rundt om i landet og forebygge kommende oversvømmelser.


DHI har for nylig lanceret et F&U-projekt med fokus på udvikling af ny software til estimering af oversvømmelsesskader som led i bestræbelserne på at fremme en forsvarlig og omkostningseffektiv infrastruktur i forhold til oversvømmelser i byer.

Ny software

Det nye software vil kunne hjælpe med beregning af både direkte og indirekte materielle skader som følge af oversvømmelser. Myndighedernes arbejde med at estimere omkostningerne ved oversvømmelser i byer med henblik på at opnå en bedre forståelse af de økonomiske konsekvenser af oversvømmelser vil dermed gøres lettere, når det nye software er færdig-udviklet.

At kunne udarbejde økonomiske analyser af oversvømmelser er særligt vigtigt i processen med at håndtere oversvømmelser i byer, da analyserne kan være en hjælp til at beslutte, hvilke tilpasninger, der bør gennemføres og hvornår. Nøjagtige estimater vil sammen med udvælgelse af strategier kunne begrænse udbredelsen af følgerne, som derved bliver mere overskuelige.

Læs mere på DHI’s hjemmeside her